Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner
Snillfjord kommune tilbyr gratis
til alle kvinner født i 1991 eller
vaksinen beskytter mot humant
(HPV), som forårsaker nesten alle
livmorhalskreft. Vaksineringen
i løpet av 1år.
HPV-vaksinering
senere. Denne
papillomavirus
tilfeller av
består av tre doser
Det er avsatt tid på Snillfjord
første dose;
helsestasjon til


torsdag 20.04.17 kl9-11
torsdag 27.04.17 kl 13.30-15.30.
Les mer om tilbudet på; https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/informasjon-om-hpv-vaksine-tilunge-kvinner/
Ta gjerne kontakt med helsesøster på telefon 469 20 785 ved spørsmål.
Håper alle aktuelle tar seg tid til å stikke innom. Velkommen skal dere være! 
Med vennlig hilsen
Åse Solstad Skjølberg, Helsesøster