X44 - Kolumbus AS

X44
Verdalen - Kleppekrossen - Fv44 - Kvadrat -
Boreringen - Verdalsvn. - Solavn. - Jærvn. - Kleppekrossen - Jærvn. - Fv44 Stavangervn. - Forussletta - Midtbergmyrå - Grensevn. - Vassbotnen - Forusbeen Lagervn. - Refsnesvn. - E39 - Hillevågstunnelen - Lagårdsvn. - Kongsgt. Jernbanevn.
Boreringen
Verdalen
Kleppekrossen
Kvadrat
Forus øst
Maskinveien
Sykehuset v/tunnel
Stavanger hpl. 15
X44
06:23
06:25
06:30
06:45
06:48
06:55
07:07
07:09
-
Onsdag før påske
-
-
-
Stavanger - SUS - E39 - Forus - Kvadrat - Fv44 -
Jernbanevn. - Kongsgt. - Lagårdsvn. - Hillevågstunnelen - E39 - Refsnesvn. Lagervn. - Forusbeen - Vassbotnen - Grensevn. - Midtbergmyrå - Forussletta Stavangervn. - Fv44 - Jærvn. - Kleppekrossen - Jærvn. - Solavn. - Verdalsvn. Boreringen
Stavanger hpl. 10
Sykehuset v/tunnel
Maskinveien
Forus øst
Kvadrat
Kleppekrossen
Verdalen
Boreringen
12:05
12:10
12:22
12:29
12:32
12:47
12:57
12:59
-
Onsdag før påske
-
-
-