Aass, Eirik

DONIST'®I.
ADMINISTRASJONEN
",k,snr. cØ
5a( - 1
=nh.tsaksbr ;h. PaC -18E
Arivaat
Eg
.............:...C(....
G-hk
. -Sf...................................
(namn)
dommar ved
Sa......C
`.....--,'........................................
....................
(embete)
lovar at eg samvitsfullt vil gjere mi plikt som dommar - at eg vil gjere
og dømme såles at eg kan forsvare etter loven og mitt eige
samvit og ikkje av nokon årsak vike av frå rett og rettferd..
Stad...
LO .......................................
Dato .. (.... : "