domstol

3
DOMSTOL
AI) MINISTI,ASJONEN
i{J
Saksnr.
jeg
LEi i
- tL.
Enhet/saksbeh.OPC- tøE
Arkiv
A
i
E ............
.....:....!...1t....................
(navn)
dommer
................'".t:'....
ved
..............................
(embete)
forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer - at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og ikke av noen
grunn vike fra rett og rettferdighet.
Sted.....
................. Dato j9.....
1,
........................!.