Brevmall Vapnet på första sidan.

Förslag till utmärkelsen Årets förening 2017
Förening:…………………………………………………………………………………………………
Motivering:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Insänt av:…………………………………………………………………………………………………
Adress:……………………………………………………………………………………………………
Telefonnummer:………………………………………………………………………………………….
Ort och datum:……………………………………………………………………………………………
Förslaget ska vara inlämnat senast fredag 7 april till
Stenungsunds kommun
Marita Hjelm
Stenungsund Arena
Nösnäsvägen 2
444 47 Stenungsund
eller via e-post till [email protected]
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E post
Giro
Org nr
444 82 Stenungsund
Strandvägen 15
0303-73 00 00
0303-73 82 35
[email protected]
Bg 430-7203
21 20 00-1298
www.stenungsund.se