Metiskurser och delmål psykiatri

Metis-kurser och delmål för psykiatri
Metis grundkurser
Uppfyller delmål enligt
2015:8
Uppfyller del av delmål
enligt 2008:17
Akutpsykiatri
c2, c3, b1, a2
2, 3, 13, 15
Psykiatrisk diagnostik
c1, c2, b1, a2
1, 2, 13, 15
Psykiatrisk juridik
c10, c13, b1, a2, a6
10, 13, 15
Psykofarmakologi
c4, b1, b3, a2
4, 13, 15
Suicidologi
c3, b1, a2
3, 13, 15
Metis sjukdomslära
Uppfyller delmål enligt
2015:8
Uppfyller del av delmål
enligt 2008:17
Affektiva sjukdomar
c1, b1, a2
1, 13, 15
Beroendelära
c6, c13, b1, b2, a2
6, 13, 15
BUP för vuxenpsykiater
c8, b1, b3, a2
8, 13, 15
Konsultationspsykiatri och psykosomatik
c2, c3, b1, a2
2, 3, 5, 13, 15
Neuropsykiatri
c2, c8, c11, b1, a2
2, 8, 11, 13, 15
Personlighetsstörningar
c1, b1, a2
1, 13, 15
Psykossjukdomar
c1, c4, b1, b2, a2
1, 4, 13, 15
Transkulturell psykiatri
c2, b1, a2
2, 13, 15, 21
Ångestsjukdomar
c1, b1, a2
1, 13, 15
Äldrepsykiatri
c7, b1, b3, a2
7, 13, 15
Metis fördjupning
Uppfyller delmål enligt
2015:8
Uppfyller del av delmål
enligt 2008:17
Medicinsk vetenskap
b1, a2, a5
19, 13, 15
Psykiatri och Samhälle
c13, b1, b2, b4, a2
13, 15, 21
Rättspsykiatri
c10, c13, b1, a2, a6
10, 13, 15
Ätstörningar
c2, c8, b1, a2
2, 8, 13, 15
Neurovetenskap
c1, c11
11
Sexologi
c2, b1, a2
2, 13, 15
Kritisk läkemedelsvärdering
c4, b3, a5
4, 19