Instruktioner

G
N
I
N
K
R
E
V
L
L
I
T
R
Ö
F
G
R
N
I
E
N
R
S
U
I
G
V
I
F
N
A
A
N
G
A
M
&
AV PARUM
BÖRJA MED ATT SKRIVA UT MÖNSTREN, PARUM PÅ A4 OCH MAGNA
PÅ A3. SEDAN ÄR DET BARA ATT FÖLJA ANVISNINGARNA NEDAN.
LYCKA TILL!
➊ Klipp ut Parum Magna längs med den streckade linjen.
➋ Nåla fast mallen på TVÅ lager tyg, räta mot räta.
➌ Rita efter linjen.
➍ Klipp ut tygbitarna.
➎ Sy ihop bitarna, men lämna en öppning för att stoppa i fyllningen.
➏ Vänd björnen ut och in genom öppningen.
➐ Klipp ut de vita partierna (ögon, nos och öron, samt för Parum även mage)
från mallen och nåla fast på vitt tyg. Rita runt och Klipp ut.
➑ Sy fast de vita tygebitarna.
➒ Brodera nos och ögon.
➓ Stoppa i fyllningen och sy igen öppningen. KKLART!