Mönster för Magna A3

pning för
att stoppa i fyllnin
gen.
Vä
läm
nd
bjö
rn
t oc
en u
h in ge
nom öppningen.
ita
efte
➍
jen.
r lin
Klipp ut t
ygbitarna. ➎
SÅ HÄR SYR DU PARUM & MAGNAFIGURERNA
Sy ih
op b
itar
➏
na,
n
me
n öp
na e
➌
R
➐
am
Nål
n, s
a fa
öro
st m
och
alle
np
nos
åT
on,
VÅ
(ög
lag
na
er t
tier
yg,
par
räta
vita
mo
t de
t rä
pu
t a.
Klip
en.
r Pa
➋
t fö
itt t
➊
åv
Klip
st p
pu
a fa
tM
nål
agn
och
a lä
llen
ngs
ma
me
ån
dd
) fr
en
age
stre
nm
cka
äve
de
linj
rum
yg .
Rita r
unt och Klipp ut.
arna. ➒ Brodera
➑ Sy fast de vita tygbit
MAGNA
ÅLDER:
Stor björn.
pa i fyllningen och sy ig
e
n
ö
nos och ögon. ➓ Stop
ppn
i
EGENSKAPER:
Mycket klok och
hjälpsam.
TYCKER OM:
Att reflektera och
fundera över hur
saker och ting
fungerar eller hör
samman.
n
gen
. KL
ART!
FAMILJESCOUT: Ja!
SKRIV UT
MALLEN I
A3-FORMAT.
OBS!