Körspåret

Tre dagar av föreläsningar, gudstjänster
och kultur med fokus på reformation
i dåtid och nutid.
Tre dagar av föreläsningar, gudstjänster
och kultur med fokus på reformation
i dåtid och nutid.
Välkommen till kördag för alla sångglada –
kom och sjung pop, soul, visa och gospel!
Välkommen till kördag för alla sångglada –
kom och sjung pop, soul, visa och gospel!
Foto: Lina Beutler/IKON
Foto: Lina Beutler/IKON
Lördag 26 augusti
av både
11.00 Efter en lättare uppvärmning
l
anta
röst och kropp repar vi in ett
kan
Man
.
låtar, med text och stämmor
man
om
alltid sjunga melodistämman
känner sig tryggast där.
12.30 Tid för lunch
14.00 Fortsatt övning
15.30 Fika
Information och
anmälan
Dagen leds av Britta
Bergström, körsångerska
i bl.a. Så mycket bättre
och Allsång på Skansen.
Dagen är kostnadsfri,
men du behöver anmäla
dig.
Anmälan görs via
www.svenskakyrkan.se/
luleastift/fritilltro
Lördag 26 augusti
av både
11.00 Efter en lättare uppvärmning
l
anta
ett
in
vi
röst och kropp repar
kan
Man
.
mor
låtar, med text och stäm
man
om
man
täm
alltid sjunga melodis
känner sig tryggast där.
12.30 Tid för lunch
14.00 Fortsatt övning
15.30 Fika
17.00 Tid för middag
17.00 Tid för middag
18.30 Konsert med storbandet
Swinging Wheel
18.30 Konsert med storbandet
Swinging Wheel
Foto: Magnus Aronson/IKON
Information och
anmälan
Dagen leds av Britta
Bergström, körsångerska
i bl.a. Så mycket bättre
oc
och Allsång på Skansen.
Da
Dagen
är kostnadsfri,
me du behöver anmäla
men
di
dig.
An
Anmälan
görs via
ww
www.svenskakyrkan.se/
luleastift/fritilltro
lule
Foto: Magnus Aronson/IKON