Krigsbarn – berättelser ur arkiven

Bertil Ekholz/Vbm arkiv
ALLA
TIDERS
NORDMALING
Alla som bor i Västerbottens
län har rätt till sitt kulturarv.
Skogsmuseet i Lycksele,
Skellefteå museum och
Västerbottens museum
vill genom “Alla tiders
Västerbotten” bidra till att
tillgängliggöra kulturarvet på
olika sätt. I gott samarbete
med det lokala biblioteket,
studieförbund och föreningsliv
finns en lokal styrgrupp som
ansvarar för program och
aktiviteter. Välkommen att
kontakta oss.
KONTAKT
Maine Wallentinson
Västerbottens museum
[email protected]
090-16 39 47
Kristina Kalén
Kultur- och bibliotekschef
Nordmalings kommun
[email protected]
TEMA: PÅ FLYKT
Krigsbarn
– berättelser ur arkiven
ONSDAG 29 MARS KL 19
ASPEÅ BYGDEGÅRD
Under andra världskriget evakuerades drygt 70 000
finska barn från Finland till Sverige. Finlandshjälpen,
som insatserna kom att kallas, är ett samlingsnamn
för en av världens största, kända barnförflyttningar.
Här ger Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på
Västerbottens museum, via foton och ett personligt
brev från en okänd lotta oss en unik inblick i hur det
gick till när barnen togs emot för att sedan skickas
till fosterfamiljer på olika platser i Sverige.
Fri entré! Fikaförsäljning
VÄSTERBOTTEN
Arrangörer: Alla tiders Nordmaling tillsammans med ABF och
Studieförbundet Vuxenskolan.