Colocation Säker Molnlagring pdf 140 kB

SÄKER
MOLNLAGRING
Intro
Datamängderna som hanteras av företag växer för varje dag och det är utmaning att se till att de
alltid finns tillgängliga samtidigt som de skyddas. Det handlar om dataobjekt av olika storlekar –
video, ljudfiler, dokument, backupdata – som ska lagras och kunna hanteras genom standardiserade
anrop.
Vår högtillgängliga molnlagring levereras från ett av Sveriges säkraste datacenter och hanteras
dygnet runt ifrån Stockholm. Åtkomst får du via standardiserade S3 API via publika eller interna
kommunikationsvägar. Vi erbjuder flexibel säker molnlagring som skräddarsys efter era behov,
samtidigt som den är standardiserad i sin funktion.
Så fungerar det
Som kund får du tillgång till ett eller flera konton för åtkomst till tjänsten efter behov. Varje
konto har möjlighet att skapa ”buckets” vilket kan jämföras med en filkatalog, där dataobjekt
kan lagras och hanteras. Med kontot ansluter ni till tjänsten med S3 API över HTTPS. Vi
erbjuder flera olika anslutningsmöjligheter för att tjänsten ska passa olika system, utvecklare,
användare och administratörer. Tekniken är väl beprövad och används av många stora
institutioner för att hantera och automatisera lagring av data.
Innan uppstart av tjänsten görs en grundlig genomgång av era behov för att skräddarsy
konfigurationen av tjänsten såsom kapacitet, tillgänglighet, åtkomst och säkerhet.
När ditt data sedan tas emot av tjänsten kopieras det ut till tre fysiskt skilda lagringsenheter i ett
datacenter för att garantera hög tillgänglighet. Som katastrofsäkring replikeras även ditt data till
tre fysiskt skilda lagringsenheter i ytterligare ett datacenter. Den säkra infrastruktur som
används för tjänsten är placerad i datacenter som ligger över 20 km från varandra och är byggd
för hög tillgänglighet och katastrofsäkring.
Vi har fokus på säkerhet och vår infrastruktur håller högsta säkerhetsnivå. Företagets personal,
processer, inklusive infrastruktur valideras årligen av externa revisorer för efterlevnad av ISO
27001 och PCI DSS, samt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är vana vid att hjälpa kunder med
revisioner mot olika regelverk som kan innebära både datacenterbesök och genomgång av
driftprocessor.
För att du ska känna dig trygg med att placera ditt data hos oss blir du tilldelad ett dedikerat
kundteam som består av en kundansvarig och en service manager. Driften hanteras från ett
kontor i Stockholm och via en kundanpassad webbportal får du tillgång till tjänsten efter behov.
Network Operation Center (NOC) går att nås för akuta ärenden 24/7/365.
Vad får du som kund:

Säker Molnlagring

Objektbaserad lagringstjänst för filer 1MB->1TB åtkomlig över HTTPS

Kompatibel med marknadsstandarden S3 API för lagring av objekt/filer

Infrastruktur och drift placerad i Stockholm

Mjukvara och infrastruktur byggd med högsta säkerhet och tillgänglighet
2 (3)

Tjänsten baseras på mjukvaran Riak S2 Enterprise från Basho

Dataskydd

Data lagras på tre separata lagringsenheter inom ett datacenter för redundans

Data replikeras till en likadan lösning i ett annat datacenter för katastrofskydd

Totalt lagras 6 kopior av ditt data på olika lagringsenheter i tjänsten
Fakta:

S3 API kompatibel

Kundanpassad åtkomst via internet eller endast intern

Kompatibel med flertal FTP-programvaror

Kompatibel med kommandobaserad klient S3cmd

Kompatibel med flertalet lagringssystem, backupsystem osv för lagring av data

Kundanpassad redundans efter behov
Kontakt
Kontakta oss på telefon +46 8 55 54 20 00 eller [email protected]
3 (3)