säker backup

SÄKER
BACKUP
Intro
Regelbunden säkerhetskopiering är ett krav för många företag. För andra är det helt enkelt bra
praxis. Eftersom det oförutsedda ibland inträffar kan alla dra nytta av säkerhetskopiering även
om det endast är för att veta att man kan återställa förlorad data om det behövs en dag.
Vi kan erbjuda backup-tjänster som minimerar driftstopp och skyddar dig från förlust av data
och konfigurationer. Genom att automatiskt skapa kopior av din IT-miljö kan vi snabbt återställa
dina affärskritiska funktioner och systemdata utan att störa dina slutanvändarapplikationer eller
kundupplevelsen om något oväntat skulle hända.
Så fungerar det
Säker Backup hos oss innebär att all säkerhetskopierat data lagras i ett av Sveriges säkraste
datacenter. Systemet driftas lokalt från Stockholm, dygnet runt. För att hämta data som är mål
för säkerhetskopieringen ansluter vi oss till din IT-miljö över publika eller dedikerade
kommunikationsvägar beroende på era behov.
Konfigurationen, som scheman och spartider, skräddarsys enligt era önskemål och en analys
görs i samråd med er för att dokumentera hur tjänsten ska skydda respektive system. Backuptjänsten är förberedd för att stödja de flesta förekommande system på marknaden idag.
Din säkerhetsskyddade data lagras som standard i backup-tjänsten på två olika fysiska platser
för både hög tillgänglighet och katastrofsäkring.
Särskilda agenter finns tillgängliga för att kunna erbjuda fler återläsningsalternativ och
tillgodose specifika behov av applikation- och/eller databas-backup.
Säker Backup är förberett vid leverans av Säker Server och kan enkelt läggas till andra redan
levererade tjänster på begäran.
Tillval:






Dedikerade kommunikationslänkar
beroende på behov och förutsättningar
Återkommande teståterläsningar
Katastroftjänst med återläsning av
system i annan infrastruktur
Flexibel tjänstenivå beroende på önskat
åtagande
Lokal kundanpassad kopia av
backupdata i kundens infrastruktur
Kundanpassad backup och molnlagring i
samma system även för klientdatorer
Fakta:







Tjänsten levereras från datacenter norr respektive söder om Stockholm
Tjänsten baseras på mjukvara från Commvault
Tjänsten levereras färdig med samtliga licenser och hårdvara
Tillgång till Network Operation Center, NOC
Tjänsten övervakas och driftas 24/7
Tjänsten skräddarsys alltid för kundens behov
Möjlighet till självbetjäning via kundportal med kundanpassad behörighet
Kontakt
Kontakta oss på telefon +46 8 55 54 20 00 eller [email protected]
2 (2)