09.30 Kaffe och registrering 10:00 Välkommen och intro av dagen

Dagens
upplägg
09.30
Kaffe och registrering
10:00
Välkommen och intro av dagen!
10:15
Barn har rätt till andlighet!
Fredrik Wenell – lektor på Örebro Teologiska Högskola och konsulent på
SKR för barn/unga
11.00
Barn och andlighet – i teologi och församling
Ulrik Josefsson – Utbildningsföreståndare Akademin för ledarskap och
teologi, lärare i församlingsteologi och kristendomens historia.
12:15
Lunch i Caféet
(ALTs studenter äter på restaurang Kraka)
13:15
Barn och karismatik – gåvor och tjänst, risker
och möjligheter
Martina Prosén – doktorand i Global Kristendom och Inter-religiösa
relationer.
14:00
Samtal i grupper utifrån olika teman
14.30
Barn och andlighet i vardag och församling
Panelsamtal med Ulrik Josefsson, Martina Prosén, Fredrik Wenell,
Marina Andersson, Mikael Celinder...
15:00
Avslutning och fika
Under dagen varvas undervisning med samtal och reflexioner.