13 - 17 april - Arlanda Express

TIDTABELL/TIMETABLE 13–17 APRIL 2017
FRÅN/FROM STOCKHOLM & ARLANDA
BILJETTKÖP/TRAFIKINFORMATION
Köp din biljett på vår hemsida, på
biljettkontoret, i våra biljettmaskiner
eller via vår app. Där hittar du även
aktuell trafikinformation. Scanna QRkoden nedan för att hämta vår app
eller sök på App Store/Google play.
TICKET PURCHASE/TRAFFIC INFORMATION
Book your journey on our website, in the ticket
vending machines, at the ticket office or via our app.
Where you also find the latest traffic information.
Scan the QR code below to get our app or search at
App Store/Google play.
OBS: DEN 14-15 APRIL GÅR TÅGEN
VAR 30:E MINUT EFTER 18.05.
NOTE: APRIL 14-15 THE TRAINS RUN
EVERY 30 MINS AFTER 6.05 PM
ARNXPR_13april_17april_pask2017.indd 1
iPhone
Android
arlandaexpress.se arlandaexpress.com
[email protected] Customer service tel: +46 (0)771 720 200
2017-03-03 16:14:25