Nässjörundan 2017

NÄSSJÖ MK
Inbjuder till nationellt RY
NÄSSJÖRUNDAN 2017-04-29
Ingående i Scalextric Rally Cup
”Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets
nationella tävlings bestämmelser,
denna tävlingsinbjudan samt tillkommande PM.”
”Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet
(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras
ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. ”
1. Arrangör:
Nässjö Motorklubb, Stolmakaregatan 20 571 41 Nässjö
2. Organisation.
Tom Törngren, Palle Rosén, Patrik Knutsson, Jan Andersson Klas-Åke
Eriksson
3. Tävlingsledare:
Palle Rosen
Tel 070-611 67 81
Mats Karlsson
Tel 070-3296073
Tom Törngren
Tel 072-322 64 91
Torbjörn Johansson
Tel 070-340 70 15
5. Domarordförande:
Mats Bergman
Tel 073-088 13 30
6. Domare:
Angelica Lindblad
Tel 070-364 44 59
7. Teknisk kontrollant
Louisa Johansson
Tel 073-083 31 70
8. Miljöchef:
Klas-Åke Eriksson
Tel 070-535 46 74
9. Banchef:
Patrik Knutsson
Tel 070-683 59 10
10. Säkerhetschef:
Jan Andersson
Tel 076-787 54 26
11. Tävlingsform:
Onotad nat.RY totalt ca 97 km varav ca 17,5 km SS fördelat
på 2SS som körs två gånger totalt 4ss.
12. Start & Målplats:
Rosendalsbanan,Stensjön
13. Tidplan:
Anmälningstiden börjar
Anmälningstiden utgår
Anmälan och B-besiktning öppnar
Banan offentliggörs
Första start
Bitr. tävlingsledare:
4. Teknisk chef:
Bitr Teknisk Chef
25/3 kl 18:00
24/4 kl 18:00
Meddelas i PM1
29/4 kl 8:00
29/4 kl 11:00
Slutbesiktning sker vid start och målplats
Förarsammanträden meddelas i PM 1
14. Deltagare:
Tävlingen är öppen för A-B-C-U och debutant förare med gällande licens
för 2017.
Gallring enligt turordningen, ofullständig anmälan, inkommen anmälan
dag och klockslag.
15. Bilklasser:
Klass U. Klass 1. Klass 2. App K till 1981. App K till 1990,Debutant.
Startordning.Deb, Klass U. Klass 1. App K 1981. App K 1990. Klass 2.
16. Reklam:
Arrangören kommer att utnyttja rätten till reklam på bilarna.
17. Lagtävlan:
Ej lagtävling.
18. Särskilda
bestämmelser:
Däck: Enligt gällande reglemente för sommardäck.
Service: En serviceplats efter SS2 vid start/målplats.
Engelsk pilning (orange pilar)
19. Avgifter:
Startavgift
Ungdomsrally
PR-licens
800kr
400 kr
300 kr
Alla avgifter betalas senast 25/4 till BG 873-7363 eller
Swish Nummer 1234406294 glöm inte skriva avsändare.
20. Anmälan:
Internetanmälan till www.reallyrally.se senast 24/4-2017.
21. Avlysning:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om inte minst 40 ekipage
anmält sig vid anmälningstidens utgång, eller om vederbörligt
tillstånd ej erhållits eller annan force majeure föreligger.
22. Prisutdelning:
Sker efter avslutad tävling. Priser: Ett pris per fyrtal startande.
Särskiljning på SS 1,2,3.4,. Resultat anslås vid start/målplats.
23. Återbud:
Återbud lämnas till www.reallyrally.se tom 28/4 Vid avanmälan efter 28/4 kl
18:00 förbehåller sig klubben att ta ut en administrativ avgift enligt Sbf:s
reglemente, dock max 200:-.
24. Försäkringar:
Trafikförsäkringen gäller under hela tävlingen enligt trafikskadelagen.
25. Bensin:
Finns ej efter banan.
26. Övrigt:
Videofilmning får ske med tävlingsledningens samt teknisk chefs godkännande.
Avtal för videofilmning finns i anmälan och skall vara påskriven av teknisk chef
för att få delta i tävlingen med videokamera i bilen.
Avtal lämnas påskrivet av teknisk chef till startbil, annars nekas start
Servering och officiell anslagstavla finns vid start och målplats.
27. Särskilda villkor:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätt att med domarjuryns medgivande göra
varje ändring i denna tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl eller
force majeure.
28. Upplysning:
Startbekräftelse, information, PM, resultat sker elektroniskt på
www.reallyrally.se under rally om ingen annan info lämnats i anmälan.
”Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.”
Nässjö Motorklubb
Organisationskommittén