Kreditindexbevis Europa 17

2017-04-24
Rapport
Kreditindexbevis Europa 17
ISIN: SE0008731152
Värdering
Viktiga dokument
Marknadsvärde
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
101,34%
Marknadsföringsmaterial »
127,97%
Slutliga villkor »
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SEB S161K
Referenskorg
iTraxx Crossover S26
Emittent
SEB AB (publ)
Startdag
2017-02-24
Nominellt belopp
10 000 kr
Slutdag
2021-12-20
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Intervall
9 - 24 kredithändelser
Kapitalskydd
Nej
Exponering per namn
6,67%
Emissionsdag
2017-02-24
Kupongfrekvens
År
Återbetalningsdag
2022-01-18
Kupong
5,8%
Kredithändelser
Antal kredithändelser i Referenskorg
Utestående nominellt belopp ("Utestående NB")
0
100%
Kuponger
Observation
Betalning
2017-12-20
2018-01-15
2018-12-20
2019-01-15
2019-12-20
2020-01-15
2020-12-20
2021-01-15
2021-12-20
2022-01-18
Ränta
Utestående NB
Antal dagar
Kupong
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.