Indexbevis Global Hållbarhet 2

2017-04-24
Rapport
Indexbevis Global Hållbarhet 2
ISIN: SE0006085304
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
99,20%
2017-04-24 10:16
Marknadsföringsmaterial »
104,08%
2017-04-21
Slutliga villkor »
2,81%
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SHBC SKA ICGL4
Deltagandegrad
145%
Emittent
Sv. Handelsbanken AB (publ)
Riskbarriär
65% av Startkurs
Nominellt belopp
10 000 kr
Slutdag
2022-02-09
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Kapitalskydd
Nej
Emissionsdag
2017-02-24
Återbetalningsdag
2022-02-25
•
Underliggande tillgång
Namn
Solactive Global Ethical Low Vol (SEK)
1
Vikt
100%
Startkurs Utveckling1
181,11
2,81%
Avser utveckling av underliggande tillgång utan hänsyn tagen till eventuell genomsnittsberäkning av slutvärde
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.