KALLELSE TILL Frilans Riks ÅRSMÖTE 1 april 2017

-Prisutdelning: Årets frilans
och Årets redaktör
- Försäkringsrådgivning under lunchen!
- Bokbord! Har du gett ut en bok, film
eller liknande? Ta med och sälj!
KALL
ELSE
TILL
Fril
ans R
ÅRSM
iks
ÖTE
1 ap
-midd
ril 2
a
g
017
på k
OSA
välle
allt
n!
sena
st 23
Mer i
/3
nfo p
f
rilan
å
-----sriks.
---- org
---
Diskutera, påverka och träffas!
Vilka? Alla frilansmedlemmar är välkomna att delta på årsmötet, men endast valda klubbombud har rösträtt.
Plats för årsmöte (inkl. lunch)? Estniska huset, Wallingatan 32 Stockholm.
När? Lördagen den 1 april kl. 10.00 (kaffe och inregistrering från kl. 09.30)
Middagen? Söders Hjärta, Bellmansg. 22B kl. 19.00 Vi bjuder ALLA som anmält sig till årsmötet på mat!
Klubbkontaktträff? (Endast för klubbarnas förtroendevalda) 31 mars kl. 13-18 på Estniska huset.
Info? Anmälningar, resebokningar, årsmöteshandlingar, klubbkontaktträff... www.frilansriks.org (se Årsmöte)
Motioner? Motioner skickas till [email protected] ABSOLUT SENAST fredagen den 17 mars!