MINÖREN 2

Nyhetsbrev från din bostadsrättsförening
www.minoren2.se
Mer och aktuell information hittar
du alltid på vår hemsida. Kontakt
med styrelsen får du via formulär
på websidan, tel: 070-757 13 06
eller vår brevlåda i port 13.
Styrelsen Minören 2
Våren 2017
Grannsamverkan mot brott
Välkomna till Söderfjärdsskolans matsal torsdagen den 16 mars kl
19:00 - 20:30. Polisinspektör Mats Hessler kommer då att föreläsa för
alla medlemmar i Minören 1 & 2 om hur vi kan skydda oss mot brott.
Matsortering
Ordförande:
Jonas Forsberg
Soprum Hissar
Det har varit en mycket lyckad start för sortering av matavfall. Många
medlemmar har börjat sortera och det ser ut som om vi redan nu kan
avbeställa flera av våra andra sopkärl. Ta kontakt med styrelsen om du
ännu inte haft möjlighet att hämta ut ditt startkit.
Vice ordförande:
Märta Jörgensen
Websidan Nyhetsbrevet
Årsmöte och motioner
Kassör:
Sofia Thomsson
Ekonomi
Årets stämma hålls måndagen den 15 maj kl 18:30 i föreningslokalen.
Senast den 21 mars behöver styrelsen få dina motioner för att hinna
behandla och dela ut förslagen till medlemmarna.
Sekreterare:
Cecilia Johansson
Medlems och lägenhetsförtekning
Mallar för motioner och stämmofullmakt finns på hemsidan under fliken
Info/Blanketter.
Suppleanter:
Britta Forsberg
Trappstädning Tvättstuga Trädgård
Motioner kan mailas eller läggas i styrelsens brevlåda Fbv 13.
Ann-Charlotte Lundh
Föreningslokalen
Det finns också papperskopior på mangeln i tvättstugan.
Vårstädning
Lördagen den 6 maj samlas vi som vanligt på gården kl 10:00 för att
genomföra vårstädningen. Det bjuds på kaffe, grillning och lotter.
Välkomna att dela några timmar med dina grannar.
Foto:
Jörgen Jörgensen / BildArt
Nya ventilationsfläktar
Nu har vi fått nya ventilationsfläktar installerade i hus 1, 3, 5, 7 och 9.
Fläktarna i hus 11 och 13 är utbytta sedan tidigare. Alla nyhetsbrev sparas på hemsidan
under Info / Arkiv / Nyhetsbrev
MINÖREN 2
Elstolpar
Minören 2 har beviljats 117.000 kr (maximalt 50% av kostnaden) via
Klimatklivet för att montera laddningsstolpar för elfordon. Detta arbete
måste enligt villkoren vara färdigt senast 15 december 2017. Målet är
att motorvärmarna ska bytas ut mot det antal laddningsstationer som
pengarna räcker till.