SCIMoveS

Nyttan med
SCIMoveS
för Sporthästar
Nyttan med
SCIMoveS
för Sporthästar
Ortopediska skador är det största
hälsoproblemet hos våra svenska
ridhästar och utgör ca 60% av den totala
kostnaden för veterinärvård samt ersättningar från försäkringsbolag.
Medellivslängden för valacker och
hingstar är 15 år, den ålder då de egentligen skulle varit på toppen av sin
karriär om de hade fått vara friska.
Enbart försäkringsbolaget Agria
betalar årligen ut ca 150 miljoner kr i skadeersättning och
livförsäkring till hästägare vars
djur blivit diagnosticerade med
rörelsestörningar/hältor.
Denna förbrukning av hästar är ett
stort djurskyddsproblem då det innebär ett stort lidande för hästarna. I de
flesta fallen vet vi inte hur skadorna
uppkommer men vi vet att många
skador är träningsrelaterade då hästar
som tävlar i olika discipliner oftare
drabbas av olika typer av skador. Hopphästar och fältävlanshästar drabbas ofta
av senskador på frambenen. Dressyrhästar drabbas oftare av bakbenshältor
med skador på gaffelband och i hasleder jämfört med hästar som tränas
och tävlas i andra discipliner. Vi vet
inte vad detta beror på men t ex typ
av underlag de tränas på, intensitet
av träning samt antal repetitioner av
specifika rörelser kan vara viktiga faktorer.
Visuell bedömning av
rörelsemönstret
Vid en hältutredning bedöms symmetrin i hästens rörelser och veterinären avgör när en asymmetri är tillräckligt stor för att anses kliniskt signifikant (hälta) och försöker sedan lokalisera smärtan som orsakar hältan.
Denna bedömning är helt avgörande
för en korrekt diagnos och behandling
av den halta hästen.
Ett antal studier visar dock att denna bedömning är mycket svår, kan
påverkas av veterinärens förväntningar
och att variationen mellan veterinärers
bedömningar är stor. Dessa faktorer kan
äventyra kvalitén i diagnostiken och
bidra till onödigt lidande för hästarna
samt ökade veterinärvårdskostnader
om fel ben eller anatomisk struktur
behandlas.
Objektiv rörelseanalys
Hälta, dvs. en smärtorsakad rörelseasymmetri, är det vanligaste symptomet på en ortopedisk skada och
asymmetrin uppstår när hästen avlastar ett smärtande ben. Idag finns
teknik och kunskap att utföra enklare
mätningar av hur hästen belastar
varje enskilt ben samt symmetrin
i hästens rörelsemönster vilket är
mycket viktigt eftersom denna bedömning är svår. Vi behöver dock lära
oss mycket mer om hur hästens rörelsemönster förändras vid olika typer av
ortopediska problem.
Identifiera riskfaktorer för att förebygga skador
För att identifiera riskfaktorer i träningen av ridhästar krävs att vi vet vilken effekt olika typer av rörelser med
olika grad av samling och lösgjordhet
har samt hur hoppning av olika hinder
påverkar belastningen av olika strukturer i hästens rörelseapparat. För att mäta
belastningen krävs en mycket större
yta för kraftmätning än de traditionella
små
kraftmätningsplattorna.
Tidigare har vi försökt utföra sådana
studier när ryttarna ridit hästarna på en
rullmatta med inbyggd kraftmätning
men det medför stora begränsningar då hästen endast kan gå på ett rakt
spår, ej hoppa hinder och ryttaren inte
kan reglera hästens hastighet själv på
rullmattan.
SCIMoveS
Vi behöver öka våra kunskaper om
hur skador uppkommer för att förebygga skador, hur vi ska behandla skadade hästar, samt hur hästar ska
rehabiliteras efter en skada för att öka
välfärden för hästarna och minska förbrukningen av hästar.
Genom att skapa en rörelselab i
världsklass (SCIMoveS) kommer
vi att fortsätta vara vid forskningsfronten och bli världsledande inom
denna forskning.
Eftersom det är belastningen som
är orsaken till skadorna måste vi
kunna studera detta i detalj. Det finns
idag inga möjligheter att studera dessa
rörelsekrafter vid fri rörelse som t ex
vid ridning.
Därför vill vi med SCIMoveS
bygga ett laboratorium med ett
kraftmätningsgolv, 30x30 m som är
fullt integrerat med ett optiskt rörelseanalyssystem bestående av senaste
generationens höghastighets videokameror för unika studier av djur i
rörelser.
SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00
www.slu.se
Organisationsnummer: 202100-2817
VAT-nummer: SE202100281701
Omslagsfoto: Carin Wrange, SLU
Foto sid 3: ”Yvonne Losos de Muñiz medalist Rio” by Eduardo Muniz (Wikimedia commons)