SCIMoveS

Distansrittshästar och
SCIMoveS
Distansrittshästar och
SCIMoveS
Distansritt uppstod i hästvärlden
som en tävlingssport på 1950-talet,
blev en erkänd FEI disciplin1982,
och har sedan dess varit den snabbaste växande häst disciplinen. FEI
uppger att hästens välbefinnande
bör vara i fokus för både ryttare och
veterinärer på tävlingarna. Det finns
dock en stor variation i definitionen
av hästens välfärd och distansrittsdisciplinen omfattar också ett brett
utbud av tävlande, som sträcker sig
från ryttaren som äger hästen och
har en gedigen kunskap om hästens
kapacitet - till hyrda jockeys, som
ofta aldrig har sett eller ridit hästen
innan tävlingen.
Skador väcker skepcis till
sporten
I internationella uthållighetstävlingar, utsätts hästar för en långsiktig submaximal ansträngning under 80 till 160 km långa ritter och
hälta är den vanligaste orsaken till
eliminering från tävlingen.
Även skador såsom frakturer och
dödsfall inträffar i sporten vilket
bidrar till sportens negativa rykte
hos allmänheten. Kroniska förslitningsskador som gaffelbandsskador
på frambenen, senskador, spatt och
överben är vanligt förekommande.
Subjektiva bedömningar
Under tävlingar, måste hästarna
klara en veterinärkontroll varje 3040 km. Veterinärer och annan personal kontrollerar hästarnas hälsstatus. Emellertid bedöms hälta och
trötthet endast med en subjektiv
visuell inspektion för att avgöra
om hästen har ont eller är för trött.
Ingen diagnostisk hältutredning är
möjlig, vilket lämnar utrymme för
misstolkningar och diskussioner.
Denna uppgift är därför fortfarande
en utmaning för både veterinärer
och ryttare.
Tillämpningen av objektiv rörelseanalys skulle kunna utvecklas
för detta ändamål.
Sensor baserade symmetrimätningar av hästens rörelser har redan visat sig vara relativt praktiska som biomekaniska metoder vid tävlingar.
Emellertid, återstår fortfarande
identifiering av de biomekaniska
ledtrådar som är associerade med
trötthet och låggradig hälta. Detta
skulle vara möjligt att identifiera
under kontrollerade förhållanden i
SCIMoveS.
Expertisen finns i SCIMoveS
laboratoriet
Den expertis som krävs för att
översätta krafter och kinematiska
data i enkla och praktiska verktyg
är närvarande i SCIMoveS laboratoriet, vilket försäkrar att praktiska
och prisvärda verktyg kommer att
utvecklas för att hjälpa veterinärer
och tränare att upptäcka trötthet
och ökad risk för skada i samband
med tävlingar.
Pia Haubro Andersen
SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00
www.slu.se
Organisationsnummer: 202100-2817
VAT-nummer: SE202100281701
Omslagsfoto: Alwyn Jones
Foto sid 3: ”Endurance riding at Uzes (France), 2005” by Haras nationaux (Wikimedia commons)