Se PDF - Svensk-Kubanska Föreningen

HAITI
Camille Chalmers är en känd ekonom från Université
d’Etat d’Haiti i Port au Prince och en av ledarna i den
haitiska rättviserörelsen. Camille leder Plateforme
Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement
Alternatif (PAPDA). Han är på Sverigeturné och vi
har lyckats få honom till Jönköping.
Detta är ett unikt tillfälle att lära sig mer om Haiti, det
första landet som kastade av sig slaveriets ok, men som
fortfarande hålls nere i misär, förslavas av stormakter
men fortsätter att kämpa
måndag 27 mars 18:30
ABF, V.Storgatan 12, Jönköping
Svensk-Kubanska Föreningen
Varmt Välkomna!
www.svensk-kubanska.se
[email protected]