ANHÖRIGSTÖD

ANHÖRIGSTÖD
Mars 2017
Nyhetsbrev!
Migrationsskolan –
webbutbildningar om
demens på olika språk!
Migrationsskolan har tagit fram
webbutbildningar på flera olika språk
som handlar om demens.
Med hjälp av webbutbildningarna vill
Migrationsskolan öka kunskapen om
demenssjukdomar för både personer
som är drabbade av sjukdomen och
deras anhöriga.
I utbildningen ges information om
hjärnans anatomi, de vanligaste
demenssjukdomarna, symptom, BPSD
beteendemässiga och psykiska symtom
vid demens samt bemötande. Det tar
ca 90 minuter att gå igenom alla delar.
Händer i mars!
Informationskväll den 9 mars på
Komedianten för anhöriga till
barn/ungdomar med NPF då olika
verksamheter presentera vilket stöd som
finns.
”En dag för dig i tankens rum” är det den 29
mars. Då ges det möjlighet att bada
bubbelbad, göra fotbad och få en skön
stunds hand massage. Boka hos oss
anhörigsamordnare.
Utbildningen är framtagen på initiativ
av Migrationsskolan,
Kunskapscentrum för
demenssjukdomar och
Minneskliniken.
http://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningskalender/elearning/migrationsskolan--webbutbildningar-pa-olika-sprak/#54811
1. Här finns vi