Hämta som pdf - Council of the European Union

Europeiska rådet
The President
PRESS
SV
PRESSMEDDELANDE
115/17
7.3.2017
Inbjudan från Donald Tusk till Europeiska rådets
medlemmar
Vi inleder Europeiska rådet i mars med vår sedvanliga diskussion med Europaparlamentets talman, Antonio Tajani, kl. 15.30 på
torsdag. Efter denna diskussion och innan vi fortsätter med övriga frågor går vi vidare med valet av Europeiska rådets
ordförande för perioden juni 2017–november 2019. I enlighet med vedertagen praxis blir detta den första punkten på
dagordningen, och jag kommer att be premiärminister Joseph Muscat leda mötet när den behandlas.
Därefter övergår vi till ordinarie mötesformat och Joseph Muscat kommer att informera oss om hur det går med genomförandet
av föregående slutsatser, bland annat om migration. När slutsatserna om migration har antagits kommer vi att hålla vår
sedvanliga vårdebatt om ekonomin. De allmänna utsikterna för tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser blir allt ljusare. Vi
måste utnyttja detta tillfälle för att stärka ekonomierna samtidigt som vi sprider tillväxtens fördelar mer och mer rättvist bland
medborgarna. En fördjupning av den inre marknaden och en kraftfull handelspolitik är två vägar som kan hjälpa oss att nå dessa
mål. Samtidigt måste vi också undvika att skapa nya hinder, både i Europa och på global nivå. Jag har bett Europeiska
centralbankens ordförande att dela med sig av sina synpunkter på EU och ekonomierna i euroområdet.
Mot slutet av arbetssessionen kommer vi att kortfattat behandla frågan om att eventuellt inrätta en europeisk åklagarmyndighet.
När berörda delar av slutsatserna har antagits tar vi paus för att möta pressen.
Vid middagen kommer vi att diskutera den instabila situationen i västra Balkan. Flera av er efterlyste en sådan diskussion vid
vårt senaste sammanträde med tanke på den växande oron kring den senaste tidens utveckling. EU kommer att fortsätta sitt
engagemang i västra Balkan och stå fast vid sina åtaganden. Under middagen kommer vi också att diskutera hur man kan
bevara dynamiken bakom vårt gemensamma mål att stärka Europas säkerhet och försvar.
Dagen efter Europeiska rådets möte kommer de 27 stats- och regeringscheferna att träffas informellt kl. 10.00 för att förbereda
60-årsfirandet av Romfördraget. Tanken är att diskussionen ska bygga vidare på vår framgångsrika debatt i Malta. Vi bör bli
klara med våra överläggningar före lunch.
Det är första gången som vi sammanträder i den nya Europabyggnaden. Låt oss därför hoppas att våra nya lokaler bidrar till
givande diskussioner och, viktigast av allt, goda resultat för unionen och dess medborgare. Jag ser fram emot att träffa er i
Bryssel.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press