Se program

Program
08.30 – 09.00
Registrering och morgonkaffe
09.00 – 09.10
Moderatorn inleder
09.10 – 09.40
Sveriges kommuner och Landstings psykiatrisamordnare - lärdomar och planer för 2017
Ing-Marie Wieselgren, läkare, specialist i psykiatri samt psykiatrisamordnare, SKL
• Överenskommelsen 2017
• Lärdomar och eftertankar
• Utmaningar i framtiden
09.40 – 10.25
Förekomst och prevention av psykisk ohälsa
Kyriaki Kosidou, överläkare, Centrum för epidemiology och samhällsmedicin (CES), SLSO
• Hur definierar man psykisk ohälsa?
• Vanliga diagnoser
• Förekomst av psykisk ohälsa respektive psykiatriska tillstånd i befolkningen- mätt med enkäter
• Vårdkonsumtion för psykisk ohälsa och möjliga förklaringar till den ökande vårdkonsumtionen
• Kort om prevention och tidiga insatser-vad kan göras och varför viktigt?
10.25 – 10.45
Förmiddagskaffe
10.45 – 11.30
Att möta självmordsnära
Selene Cortes, utbildningsansvarig, MIND
• Fakta och myter om självmord i Sverige
• Verktyg för dig som möter människor i ditt arbete
• Do's and don'ts. Vad kan jag säga och vad kan trigga?
11.30 – 12.10
Depression, ångest och utmattningssyndrom
Lena Huss, socionom och med egen erfarenhet
• Vad är depression, ångest och utmattningssyndrom och vad kan orsaka dessa tillstånd
• Hur påverkas individen
• Hur kan omgivningen (närstående och exempelvis arbetsgivare) stötta den som drabbats
• Vägar till återhämtning / tillfrisknande
12.10 – 13.10
Lunch
13.10 – 13.50
Hälsocentralen ”Vi har utbildat hela personalen inom psykisk ohälsa”
Josefin Nordin, leg. psykolog, hälsocentralen Esplanaden
• Motivationen till förändring
• Vårt utvecklingsprojekt för ökad tillgänglighet och bättre vård vid psykisk ohälsa
• Hur används psykologresursen idag?
• Förutsättningarna som hjälpte förändringsarbetet
• Framtida mål
13.50 – 14.05
Bensträckare och kulturinslag
14.05 – 15.30
Ett bipolärt hjärta – Att leva med bipolär sjukdom
Rebecca Anserud, känd föreläsare och författare med bipolär sjukdom
• Livet förändrades över en natt, hur stor inverkan har bipolär sjukdom?
• En föreläsning om manier, depressioner, panikångest, självmordstankar och psykoser
• Hur reagerade och agerade omgivningen och lärdomar utav det
• Att bli vän med sin värsta fiende - den psykiska ohälsan för att hantera den
• Ingen är hopplös! Hoppet finns i varje människa – se det.
15.30 – 15.45
Moderatorn avslutar