Inbjudan Nordic Open Sveg 2017

NORDIC OPEN
SLEDDOG RACE
SVEG - SWEDEN
4-5 OF MARCH 2017
INBJUDAN
NORDIC OPEN 2017
Välkommen till Nordic Open 2017
och test av WSA VM banorna 2018
Nordic Open Sleddog Race ingår i WSA VM-2018 projektet.
Detta innebär att Nordic Open 2017 är ett första test av
banorna för WSA VM-2018. Nordic Open är öppet för alla
slädhundsklasser (A-B-C).
Subventionerade startavgifter
Bozita Robur hundfoder suventionerar startavgifterna för samtliga förare.
Detta innebär att ungdomsklasserna är gratis för det tävlande. Övriga klasser
kostar endast 350 kr.
Svegs Skidstadion
Nordic Open Sleddog Race går av stapel på skidstadion i Sveg och erbjuder
tekniska och roliga banor. Fik, toaletter, etc finns på området.
WSA SLEDDOG
WORLD CHAMPIONSHIP
WWW.SVEG2018.COM
t
r
a
t
s
s
i
t
a
Gr
för alla r.
a
m
o
d
g
n
u
Sponsor
KLASSER
Släde för A, B- och C-hundar:
• SP2 5 km
• SP2Y 5 km (äldre juniorer)
• SP4 10 km
• SP6 12 km
• SP8 15 km
• MD6 och MD12 cirka 40km (Observerra dessa klasser är just nu bara preliminära på grund av att en sektion av banan har en skogsaverkning som håller
på att avslutas. Vi väntar på besked från skogsbolag )
INFORMATION
Tävlingen består av två heat och snabbaste sammanlagda tid vinner Vi välkomnar utländska ekipage att tävla.
Vid färre än tre startande i en klass (gäller sista anmälningsdatumet, inte efteranmälan) slås i första hand
rasgrupperna ihop, i andra hand erbjuds klassbyte.
Hjälmkrav
Nordic Open Sleddog Race har hjälmtvång i samtliga
klasser. Inget undantag från denna regel. Ingen hjälm
betyder ingen start.
Meritering för siberian husky. Observera att samtliga
hundar i meriterande klass kan komma att
chipkontrolleras så förare samt handler måste hjälpa
till för att göra det smidigt. Utförliga instruktioner finns
i separat dokument. Meritering är obligatoriskt för de som
anmäler i C-klass (undantaget 2-spann) och kör siberian
husky. SPHK:s rasklubb för Siberian husky ansvarar för
meriteringsblanketterna och kontroll av registreringsbevis.
Arrangör: SPHK Nedre Norra & Destination Sveg
Datum: 4-5 mars 2017
Plats: Sveg Härjedalen
Anmäl via www.draghundsport.se
Regelverk: IFSS med tillägg av svenska tilläggsregler
http://draghundsport.se/dokumentarkiv/default.aspx
OBS! Hjälmkrav tillkommer
Stil: Slädhundstil sprint och medeldistans.
A: Alla raser B: Bruks och polarhundar C: Siberian husky &
Doberman
Anmälan senast 27/2 -2017
Avgifter betalas till Pg: 860-0371
Ungdomsklasser GRATIS
Sprint tvåspann 300 SEK
Sprint + övriga 350 SEK
Hjälmkrav
OBS: Inga valpar under 4 månaders ålder får befinna sig
på tävlingsområdet
OBS: Veterinärbesiktning sker fredag.
Förarmöte är OBLIGATORISKT
Parkering: Det finns gott om parkeringsplats för stakeout
vid startområdet.
Vaccineringskrav: Vaccination mot valpsjuka (D) ska vara
utförd efter ett års ålder på hunden
(oavsett ev. tidigare vaccination). Vaccination får inte
vara äldre än fyra år. Vi rekommenderar starkt
PI eller KC vaccinering!
Utländska hundar måste vara vaccinerad mot rabies.
Sjuka hundar får INTE befinna sig vare sig på tävlings
eller parkeringsområdet. Arrangör tillsammans med
veterinär har rätt attavvisa spann som visar symptom på
smittsam diarré eller hosta. Blir en hund/spann avvisat
så gäller det alla hundar och tävlingsekipage som transporteras i bilen/släpet.
KONTAKTPERSONER
SPHK NN
Annica Andersson
070-2725312
[email protected]
SPHK NN
Alf Hallén
070-216 75 88
[email protected]
WSA VM Sveg 2018
Projektledare Niklas Andersson
[email protected]
WWW.SVEG2018.COM