Priser årsmötet 2017

RFSU Stockholms ELDSJÄLSPOKAL
RFSU Stockholms utmärkelse för sexualpolitiska pionjärer. Eldsjälspokalen uppmärksammar
människor som arbetar för att riva upp begränsande normer och skapa en friare och roligare
inställning till sexualitet.
Therese Eriksson
Ungdomsavdelningen plan 8
Häktet Sollentuna
Nominering:
Ungdomsavdelningen plan 8 har under år 2016 tagit sexualitetsrelaterade frågor på allvar.
Genom att till exempel gå vidareutbildningar och anordna bokcirklar tillsammans med
klienterna etablerar de sexualupplysningens plats på Häktet Sollentuna, en arena som
traditionellt inte har arbetat med sexualupplysning. Med nytänkande och kreativa
tillvägagångssätt utvecklar de arbetssätt för att beröra teman som maskulinitetsnormer och
ömsesidighet.
RFSU Stockholms ELDSJÄLSPOKAL
RFSU Stockholms utmärkelse för sexualpolitiska pionjärer. Eldsjälspokalen uppmärksammar
människor som arbetar för att riva upp begränsande normer och skapa en friare och roligare
inställning till sexualitet.
Linda Asplund
Ungdomsavdelningen plan 8
Häktet Sollentuna
Nominering:
Ungdomsavdelningen plan 8 har under år 2016 tagit sexualitetsrelaterade frågor på allvar.
Genom att till exempel gå vidareutbildningar och anordna bokcirklar tillsammans med
klienterna etablerar de sexualupplysningens plats på Häktet Sollentuna, en arena som
traditionellt inte har arbetat med sexualupplysning. Med nytänkande och kreativa
tillvägagångssätt utvecklar de arbetssätt för att beröra teman som maskulinitetsnormer och
ömsesidighet.
RFSU Stockholms ELDSJÄLSPOKAL
RFSU Stockholms utmärkelse för sexualpolitiska pionjärer. Eldsjälspokalen uppmärksammar
människor som arbetar för att riva upp begränsande normer och skapa en friare och roligare
inställning till sexualitet.
Louisa Ismail
Ungdomsavdelningen plan 8
Häktet Sollentuna
Nominering:
Ungdomsavdelningen plan 8 har under år 2016 tagit sexualitetsrelaterade frågor på allvar.
Genom att till exempel gå vidareutbildningar och anordna bokcirklar tillsammans med
klienterna etablerar de sexualupplysningens plats på Häktet Sollentuna, en arena som
traditionellt inte har arbetat med sexualupplysning. Med nytänkande och kreativa
tillvägagångssätt utvecklar de arbetssätt för att beröra teman som maskulinitetsnormer och
ömsesidighet.
RFSU Stockholms ELDSJÄLSPOKAL
RFSU Stockholms utmärkelse för sexualpolitiska pionjärer. Eldsjälspokalen uppmärksammar
människor som arbetar för att riva upp begränsande normer och skapa en friare och roligare
inställning till sexualitet.
Ungdomsavdelningen plan 8
Häktet Sollentuna
Nominering:
Ungdomsavdelningen plan 8 har under år 2016 tagit sexualitetsrelaterade frågor på allvar.
Genom att till exempel gå vidareutbildningar och anordna bokcirklar tillsammans med
klienterna etablerar de sexualupplysningens plats på Häktet Sollentuna, en arena som
traditionellt inte har arbetat med sexualupplysning. Med nytänkande och kreativa
tillvägagångssätt utvecklar de arbetssätt för att beröra teman som maskulinitetsnormer och
ömsesidighet.
ÅRETS VARA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholms sexualupplysande
arbete, på etablerade eller nya arenor.
Renita Sörensdotter
Nominering:
Genom att envist och med glada tillrop ta upp teman relaterade till fittan ur olika perspektiv,
tilldelas Renita Sörensdotter Årets Vara 2017. Renita Sörensdotter använder sig av en retorik
som engagerar åhörarna och ställer frågor rörande fitthälsa på ett nyfiket sätt och tillsammans
med publiken undersöker svaren kring hur fittans kan uppnå sitt ultimata och aktiva varande.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRETS VÄLJA går till en medlem som bidrar till att flytta fram positionerna i RFSU
Stockholms lokalpolitiska arbete, genom dialog eller aktivism.
Bianca Kronlöf
Nominering:
Genom teater, musik och komik har Bianca och Tiffany Kronlöf, med briljans och skärpa, lyft
en bred rad sexualpolitiska frågor såsom samtycke, allas rätt till njutning och rätten att välja
hur en kan uttrycka sin sexualitet. Med en ständigt närvarande feministisk anda och
kämpaglöd knäcker de sina fingrar och sätter igång.
ÅRETS VÄLJA går till en medlem som bidrar till att flytta fram positionerna i RFSU
Stockholms lokalpolitiska arbete, genom dialog eller aktivism.
Tiffany Kronlöf
Nominering:
Genom teater, musik och komik har Bianca och Tiffany Kronlöf, med briljans och skärpa, lyft
en bred rad sexualpolitiska frågor såsom samtycke, allas rätt till njutning och rätten att välja
hur en kan uttrycka sin sexualitet. Med en ständigt närvarande feministisk anda och
kämpaglöd knäcker de sina fingrar och sätter igång.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRETS NJUTA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholm som
medlemsorganisation, som inspirerar till och möjliggör ideellt engagemang i föreningen.
Martina Hallin
Fria Relationsgruppen
Nominering:
Samtalsledarna i medlemsgruppen Fria Relationer har under år 2016 på ett engagerande och
vetgirigt vis utökat sin verksamhet. Med målet att arbeta mot ett samhälle där alla kan känna
sig fria i sina livsval relaterat till njutning, sexualitet och relationer, har medlemsgruppen tagit
ett medvetet grepp för att visa hur samhällets normer kopplat till just romantiska och sexuella
relationer kan komma att begränsa oss.
ÅRETS NJUTA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholm som
medlemsorganisation, som inspirerar till och möjliggör ideellt engagemang i föreningen.
Jannike Camitz
Fria Relationsgruppen
Nominering:
Samtalsledarna i medlemsgruppen Fria Relationer har under år 2016 på ett engagerande och
vetgirigt vis utökat sin verksamhet. Med målet att arbeta mot ett samhälle där alla kan känna
sig fria i sina livsval relaterat till njutning, sexualitet och relationer, har medlemsgruppen tagit
ett medvetet grepp för att visa hur samhällets normer kopplat till just romantiska och sexuella
relationer kan komma att begränsa oss.
ÅRETS NJUTA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholm som
medlemsorganisation, som inspirerar till och möjliggör ideellt engagemang i föreningen.
Sofie Lyhammar
Fria Relationsgruppen
Nominering:
Samtalsledarna i medlemsgruppen Fria Relationer har under år 2016 på ett engagerande och
vetgirigt vis utökat sin verksamhet. Med målet att arbeta mot ett samhälle där alla kan känna
sig fria i sina livsval relaterat till njutning, sexualitet och relationer, har medlemsgruppen tagit
ett medvetet grepp för att visa hur samhällets normer kopplat till just romantiska och sexuella
relationer kan komma att begränsa oss.
ÅRETS NJUTA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholm som
medlemsorganisation, som inspirerar till och möjliggör ideellt engagemang i föreningen.
Padma Schrewelius
Fria Relationsgruppen
Nominering:
Samtalsledarna i medlemsgruppen Fria Relationer har under år 2016 på ett engagerande och
vetgirigt vis utökat sin verksamhet. Med målet att arbeta mot ett samhälle där alla kan känna
sig fria i sina livsval relaterat till njutning, sexualitet och relationer, har medlemsgruppen tagit
ett medvetet grepp för att visa hur samhällets normer kopplat till just romantiska och sexuella
relationer kan komma att begränsa oss.