ProvA GärnA vårA Öl I vIldMArKsKAféT På MässAn!

harjebrygg.se www.harjebrygg.se
’h’ / LJUS fjellAGER
1 juni på s.b
härje / PALE ALE
Nr. 31081
lossen / IPA
Nr. 31082
PROVA GÄRNA
våra öl i
VILDMARKSkAfét
på mässan!
MELLANKRÖKET / LJUS LAGER
Nr. 31083
En bra fjällskröna, historia, en plats eller ett träffsäkert
lokalt porträtt. kan Vi inspirera och dessutom bjuda på en riktigt
bra smakupplevelse så har vi lyckats. vi tror nämligen att en god
öl är som en riktigt bra historia. Vårt hantverksöl görs på bara
naturliga råvaror och rent fjällvatten i byn tännäs, härjedalen.
Nuvarande köp/beställningssortiment på sb.