Vägledningsenhet L Tove Westerberg Vägledningsenhet H Catarina

Nämnden för Arbetsmarknad
och vuxenutbildning
Ordförande: Jonas Attenius (S)
Förvaltningschef
Jan Elftorp
Ekonomi och it
Peter Walton
Ledningsstab
Kathrin Ahlstedt
Personal och information
Ann-Christine Ericsson
Utbildning
Johan Roos
Vägledning
Mia Strand
Arbetsmarknad
Andreas Lökholm
Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd
Kompetenscenter
(KC)
Elin Jartun
Administration
och antagning
Charlotte Landehag
Utbildningsehenten
Anita Ahlman
KC
KC
KC
Centrum
Hisingen Angered
Väster
Karim
Karim
Zendegani
Zendegani
Martina
Löfås
KC
Öster
Martina
Löfås
Arbetsmarknadsenheten
Linda Högbacka
Vägledningsenhet H
Catarina Gustafsson
Vägledningsenhet L
Tove Westerberg