Kallelse - Distrikt 101-U

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
LIONS CLUBS
DISTRIKT 101-U
Kallelse till Distriktsmöte
Härmed kallas och inbjuds alla klubbar i Lions distrikt 101U och deras
medlemmar till Distriktsmöte
Plats:
Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
Datum:
2017-03-25
Tid:
09.00 – 15.00.
Program: 08.30
Registrering med kaffe och smörgås
09.00
Mötesförhandling
12.00
Lunch
13.00
Mötesförhandling
15.00
Mötet avslutas
Anmälan
Görs till DS Torkel Gille senast måndagen den 20:e mars 2017. Anmälan sker
antingen via email: [email protected] eller brevledes under adress:
Klockarbacksvägen 20, 748 32 ÖSTERBYBRUK.
Det kommer att finnas morgonfika med fralla och eftermiddagskaffe. Om lunchen
liksom kostnaden för mötet återkommer vi..
Välkomna till Träffpunkten Uppsala.
DG Thorbjörn Bengtsson