Dagordning - Distrikt 101-U

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
LIONS CLUBS
DISTRIKT 101-U
Dagordning vid Distriktsmöte i Uppsala
2017-03-25. Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
08.30 Kaffe och registrering
09.00 Förhandlingarna inleds.
12.30 Lunch i närbelägen restaurant. Maten föreställs vid anmälan
13.30 Förhandlingarna återupptas
16.00 Distriktsmötet avslutas
I år har vi ett DM som kan bli ett heldagsmöte..
Förutom mötesförhandlingarna blir vi informerade av Framtidsgruppen om den
tänkta nya distriktsindelningen. Här kommer det finnas möjlighet till frågor och
diskussion.
Den sedvanliga Parentationen kommer under nästa verksamhets års första
DM. Det känns riktigare att genomföra parentationen när detta arbetsår är avslutat
i sin helhet.
Naturligtvis kommer vi att beröra det kommande Riksmötet RM 2017. Lions 100
års jubileum och 69 år för Lions i Sverige.
Framtidsgruppens presentation kommer in någon gång under mötet. När det sker
ajourneras mötet för att därefter återupptas.
Lions CLUB Disa säljer kaffe och fralla på morgonen.
ANMÄLAN SENAST måndagen den 20:e mars inklusive val av lunch.
1.
Mötets öppnande
2.
Fastställande av röstlängd
3.
Val av ordförande för mötet
4.
Val av sekreterar
5.
Val av justerare, tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
6.
Frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
7.
Anmälan övriga frågor
8.
Fastställande av dagordning
9.
Information från DG.
- Allmänt.
– Framtidsgruppen.
– Medlemsläget.
10.
Distriktsvalsnämnden
11.
Presentation av funktionärer föreslagna av distriktsvalsnämnden .
- DG.
– 1VDG.
- 2VDG.
– Revisorer
- Ersättare till revisorer
12.
Rapport från distriktskassören
13.
Information om verksamhetsplanen 2017 – 2018
14.
Beslut om rambudget 2017 – 2018
15.
Fastställande av distriktsavgift
16.
RM 2017
17.
Kommittérapporter.
- LCIF
- Lions Quest
- GLT
- GMT
- LCFF
- YEC
-- JUBILEUMSINSAMLINGEN
- IR
18.
Presentation av ZO och VZO.
Zon 1
Zon 2
Zon 3
Zon 4
Zon 5
Zon 6
Zon 7
19.
Övriga ärenden
20.
Mötet avslutas
Vi gör avbrott för lunch 12.30 – 13.30
Menyval enligt nedan. Meddelas I anmälan till DS Torkel Gille. [email protected]
alternativt per telefon 070-581 82 64.
Lunchen kommer att intas på närbelägna restaurang Akropolis. För att spara tid och få
lunchen att ske så smidigt som möjligt har vi bestämt att den lunch man vill äta ska
förbeställas vid anmälan från nedanstående meny.
MENY
BERGTUNGA med sauterad spenat, light apelsinsås samt babypotatis med rosmarin.
SEK 220
BIFTEKI GEMISTO som är en kryddig köttfärsbiff på grkiskt vis, fylld med ost. Serveras med
grekisk sallad, hemlagad tomatsås eller tzatziki och pommes frites.
SEK 157
PIKILLA AKROPPOLIS som ä souvlaki, biffteki, oxfilé. Serveras med grekisk sallad,
hemlagad tomatsås och klyftpotats
SEK 212
Priserna gäller exklusive dryck.