Information till boende på Snorres v.

Viktig information till samtliga boende
i Brf Valdemar, Lund
Vi beklagar att vi måste störa Er igen med ett nytt besök för att åtgärda
värmeproblemen som är i lägenheterna.
Fabrikanten har haft fel på kalibreringen av radiatorventilerna vilket medfört
att vissa element ej fungerat som de skall. Tyvärr har det tagit tid att lokalisera
vad som varit orsaken.
Vi måste nu kontrollera alla ventiler och kalibrera om de felaktiga så ni får
värme i alla rum. Vi ska hinna med detta under mars månad när vi fortfarande
har värmebehov och kan se resultatet.
Om ni inte kan vara hemma har ni möjlighet att lämna in Era nycklar.
Vi finns på kvartershuset Tisdag 7/3 07.30-08.00
Har ni några frågor kan ni kontakta:
Jörgen Rådendal 0733-00 00 39 Secon AB
Tekniker på plats:
Glenn Nordén 0708-79 21 84 Secon AB
Tisdag 7/3 kl 8-13, Snorres väg 1-15
Tisdag 7/3 kl 11-16, Snorres väg 17-31
Onsdag 8/3 kl 8-13, Snorres väg 33-47
Onsdag 8/3 kl 11-16, Snorres väg 49-63
Torsdag 9/3 kl 8-13, Snorres väg 65-79
Torsdag 9/3 kl 11-16, Snorres väg 81-95
Fredag 10/3 kl 8-13, Snorres väg 97-113
Följande är viktigt inför vårt besök:
 Att vi kan komma åt era radiatorer (element) i alla rummen samt till luckan med
huvudventilerna.
 Märk nycklarna som lämnas in med namn och gatunummer.
Med vänliga hälsningar
Secon AB