Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd

Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd
Nyhetsbrev mars 2017
Läs gärna nyhetsbrevet i webbläsaren.
Sista chansen! Sveriges Åkeriföretag Syd firar 85 år
Föreningen Sveriges Åkeriföretag Syd fyller 85 år och detta kommer firas
att med årsmöte och festligheter på Örenäs slott lördagen den 1 april. Mer
information om programmet hittar du här. Har du inte anmält dig så har du
sista chansen idag (3/3)! Hör av dig via e-post till [email protected] eller
telefon 040-664 25 30.
NÄR? Lördagen den 1 april 2017 från kl. 13.00
VAR? Örenäs slott, Glumslöv
En barista utan bönor, en läkare utan patient - som ett Sverige utan lastbilar. Det är ni, våra medlemmar,
som får samhället att fungera. Det är ni, som får Sverige att rulla. Dela gärna, visa för personalen på åkeriet,
känn er stolta över att utgöra samhällets blodomlopp! Regeringen backar om kilometerskatten I söndags meddelade regeringen att man backar om den hårt kritiserade kilometerskatten. Skatten skulle ha inneburit att en avgift om
mellan 10 – 12 kronor per mil, med reservation för att den även kan bli högre än så. Utredningsförslaget som skulle ha presenterats i
http://us1.campaign-archive1.com/?u=e53f91a4ef599d4abaf3776b6&id=daa114e8c8&e=57d2c3e10b[2017-03-06 08:44:13]
Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd
tisdags har fått kritik från flera håll och skulle ha inneburit en merkostnad på upp till flera miljoner kronor per år för större åkerier. ─ Vi
är positivt överraskade av att regeringen nu drar i nödbromsen. Vi har vid flera tillfällen, både direkt till regeringen och i media liksom i
skrivelser framfört att en kilometerskatt inte kommer att medföra någon godsöverflyttning eller miljönytta så som man hoppats på,
utan bara en fördyring för handel och industri som köper transporterna, säger Ulric Långberg, branschchef hos Sveriges Åkeriföretag.
Har du betalat för mycket för din lastbil?
Du vet väl om att du har möjlighet att delta i en process där ditt åkeri kan vara med och ställa återbetalningskrav på
lastbilskartellen?
Om ditt åkeri köpt eller leasat lastbilar över 6 tons totalvikt under åren 1997-2011 så är du berörd.
Du vet väl om att om advokatbyrån, Hausfeld, tar hela kostnaden om ni skulle inte skulle få ut något skadestånd? No win – no
pay.
För mer information, klicka här. Där kan du, på svenska, läsa mer om hur det går till.
SIK-kompetensen - vad gäller?
Många kontaktar oss just nu om vad som gäller kring Trafikverkets arbetsmiljö- och säkerhetskrav vid vägarbeten och
vintervägunderhåll, SIK (Skandinavisk Infrastrukturkompetens). Vi har sammanställt information kring detta, läs mer här.
Sveriges Åkeriföretag i samverkansmöte med Trafikverket
Den 13 februari träffade Peter Svensson, branschföreträdare hos Sveriges Åkeriföretag Syd, och Ulric Långberg, branschansvarig
hos Sveriges Åkeriföretag, företrädare hos Trafikverket för ett samverkansmöte. Digitala system kring vägunderhåll och
vinterväghållning och digitaliserade underhållskontrakt var på agendan och man var överens om att samverkan mellan de båda
parterna är viktigt, bland annat för att höja trafiksäkerheten på vägarna. Läs mer om mötet här.
Sveriges Åkeriföretag presenterade standardiserad och digital miljörapportering
Sedan flera år tillbaka har Sveriges Åkeriföretag varit delaktiga i arbetet med att ta fram digitala
standarder inom e-kommunikation tillsammans med aktörer inom byggbranschen. Arbetet har gjorts i
BEAst där man jobbat ihop i en arbetsgrupp för att standardisera de digitala meddelandena och gjort
processen för hur man ska jobba med standarden. Nu har även BEAst tagit fram en standard i hur man
redovisar utsläpp från bilar och maskiner och Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag Syd var inbjuden
att presentera på Hogias användarträffar i Stockholm och Göteborg i februari. Detta är ett viktigt steg i att
verkligen mäta miljöpåverkan inom bygg- och anläggningstransporter och inte jobba med schabloner som
man gör nu inom byggbranschen.
Välkomment till informationsträff om certifiering
Det har blivit dags för övergång till 9001:2015 och 14001:2015, de
http://us1.campaign-archive1.com/?u=e53f91a4ef599d4abaf3776b6&id=daa114e8c8&e=57d2c3e10b[2017-03-06 08:44:13]
Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd
nya omarbetade standarderna för Kvalitet och Miljö som kom i
september 2015. Befintliga ledningssystem behöver uppdateras
för att klara kraven i de nya standarderna. För de företag som haft
systemrevision efter september 2015, då de nya standarderna
började gälla, innebär det att era certifikat förfaller i september
2018. Ny systemrevision ska vara genomförd i god tid innan dess
för att certifikaten inte ska upphöra att gälla.
NÄR? 21 mars kl 09.00-12.00 VAR? Sveriges Åkeriföretag Syd, Näringslivets Hus, Jörgen
Kocksgatan 1 B, Malmö. Lokal: Aten våning 4.
ANMÄLAN: Birgitta Härle telefon 0470-71 81 83
eller [email protected]
Informationsträffen är kostnadsfri men vid frånvaro utan
avanmälan debiteras 500 kr. Vi bjuder på fika under passet.
Åkerihandbok 2017 e-book
Du har väl inte missat att Åkerihandbok 2017 nu också finns som
e-book, en digital version av åkerihandboken. Samma innehåll
men tillgänglig för dig i din smartphone, surfplatta eller dator - var
du än befinner dig. För att beställa Åkerihandbok 2017 som ebook använder du beställningsformuläret som du hittar här.
YKB-kurser
Du hittar alla våra aktuella YKB-kurser på vår hemsida. Bokar du på webben får du dessutom webbrabatt!
Ta gärna kontakt med oss och glöm inte att boka in era företagsförlagda kurser redan nu.
Hör av er till SÅ Utbildning på 010-51 00 400.
Öppna YKB-kurser:
2017-04-28: Delkurs 1, Sparsam körning, Hörby
Intensivvecka YKB vecka 20:
2017-05-15: Delkurs 1, Sparsam körning
2017-05-16: Delkurs 4, Ergonomi & Hälsa
2017-05-17: Delkurs 3, Gods, lagar och regler
2017-05-18: Delkurs 5, Trafiksäkerhet & kundfokus
2017-05-19: Delkurs 2, Godstransporter http://us1.campaign-archive1.com/?u=e53f91a4ef599d4abaf3776b6&id=daa114e8c8&e=57d2c3e10b[2017-03-06 08:44:13]
Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd
Plats: Esperssons Åkeri, Hörby
Eget på Väg
Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som
Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. Läs mer om utbildningen på vår
hemsida eller ring 010-51 00 400.
Gå till vår bokningssida för kurser och aktiviteter
Kommande aktiviteter 21 mars: Certifieringsträff i Malmö
1 april: Årsmöte och 85-årsjubileum för Sveriges Åkeriföretag Syd
28 april: Fjärrnätverksträff med Pontus Lindberg (m) från Region
Skåne
4 maj: Sveriges Åkeriföretag kongress och 100-årsjubileum
Sveriges Åkeriföretag i media
"Sans och balans om övningskörningsregler behövs"
Avesta tidning, 1 mars
"SÅ positiva till slopad kilometerskatt"
Trailer, 28 februari
"Förslag på vägslitageskatt åker i papperskorgen"
P4 Värmland, 28 februari
"SÅ välkomnar regeringens avståndstagande till skatt på avstånd"
Transportnet, 28 februari
"Åkeribranschen lättad efter regeringsbesked"
Nya Wermlands-tidningen, 27 februari
"Därför blir köerna på E6 längre än någonsin"
Sydsvenskan, 19 februari
"Ängelholm i stormöte om parkering"
Tidningen Proffs, 13 februari
"Lastbilar inte anpassade för skånsk snö"
Sveriges Radio P4 Kristianstad, 10 februari
http://us1.campaign-archive1.com/?u=e53f91a4ef599d4abaf3776b6&id=daa114e8c8&e=57d2c3e10b[2017-03-06 08:44:13]
Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd
Rickard Gegö, vd och Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag bjuder in till SÅ:s kongress och
100-årsjubileum den 4 maj i Halmstad. Se vår exklusiva video filmad vid medlemsföretaget GP-last i
Bromma, i februari. Testa någon av våra produkter inom klimat, index eller kalkylering. Mer information hittar du på vår hemsida eller genom att
klicka på någon av produkterna nedan. http://us1.campaign-archive1.com/?u=e53f91a4ef599d4abaf3776b6&id=daa114e8c8&e=57d2c3e10b[2017-03-06 08:44:13]
Nyheter från Sveriges Åkeriföretag Syd
Bra val ska löna sig, både för de som köper och säljer transporter. Har du tagit ställning för Fair Transport? Tweet
Forward
Share
Copyright © 2016 Sveriges Åkeriföretag Syd
http://us1.campaign-archive1.com/?u=e53f91a4ef599d4abaf3776b6&id=daa114e8c8&e=57d2c3e10b[2017-03-06 08:44:13]