Aktuell vaccinbristinformation

01054
Diarienr
Diarienr
01054
20170306
Aktuell vaccinbristsituation

Engerix B - brist kommer att uppstå under juni till november i 2017

Twinrix – möjlig brist under juni och juli 2017

Vaqta vuxen – brist föreligger. Prel. åter i maj

Vaqta barn - brist föreligger

Havrix - brist föreligger

Pneumovax – restnoterat. Nytt besked väntas i slutet av mars

Tetanus SSI och Difteri SSI – produktionen upphör

diTebooster – restnoterat prel. till mars 2017. diTekibooster finns tillgängligt

Rabipur – restnoterat. Beredskapslicens finns beviljad till Apoteket CW
Scheele för Verorab - endast för postexpositionsprofylax
Övrig information
Ovaccinerade vuxna rekommenderas vaccination med diTebooster eller
diTEkibooster också för grundvaccinationen, enligt Folkhälsomyndigheten 2017-0216. Vaccingruppen inom Läkemedelskommittén rekommenderar att vaccin med
kikhostekomponent alltid används i första hand.
Smittskydd Halland
Hallands Sjukhus
301 85 Halmstad
Tfn: 035-13 16 03
Fax: 035-13 16 08
[email protected]
www.regionhalland.se/smittskydd