Ostkustens IF-båtklubb preliminär budget 2016-2017

Ostkustens IF-båtklubb preliminär budget 2016-2017
Intäkter
Medlemsavgifter
Intäkter Pryda Mari
Intäkter försäljning t-shirts
SM
54,000
5,000
1,500
0
Summa intäkter:
60,500
Kostnader
Avgift till Sv. IF-båtförb.
Avskrivning Pryda Mari
Driftkostnad Pryda Mari
Administration
Årsmöte
Websida
Hyresbidrag SM
SM
Priser Stockholmscupen
Allt för sjön
27,000
7,973
12,000
4,500
4,500
0
0
0
0
8,000
Summa kostnader:
63,973
Resultat:
-3,473