Allt blir bättre när man gör det tillsammans!

Bäckby
<<Förnamn/Företagsnamn>> <<Efternamn>>
<<Postadress 1>>
<<Postadress 2>>
<<Postnr>> <<Postort>>
<<Land>>
Adresskälla:
Hurra, snart
befibrar vi
ditt hus!
Allt blir bättre när
man gör det tillsammans!
Bäckby
Hej!
Tack för din beställning av Fibra. I detta brev följer information om viktiga datum och händelser gällande din
anslutning. På fibra.se/backby uppdaterar vi kontinuerligt informationen.
Bästa hälsningar
Fibra
2017 Tidplan
Vi kontaktar dig ang. montering av
användarnod, ingrävningspunkt &
slangleverans v.7–9
Driftsättning Klart 31/7
Grävning på egen tomt Klar senast 14/4
Schaktarbete, fiberdragning & installation i området v.7–26
Observera att tidplanen baseras på att väderleken tillåter respektive arbetsuppgift
Vi kontaktar dig
Vi kontaktar dig under vecka 7–9 för att tillsammans
bestämma en tid i då vi kommer och monterar
användarnoden i ditt hus. Vid samma tillfälle markerar vi
ingrävningspunkten på din tomtgräns och förser dig med
skyddsslangen som du ska gräva ner på din tomt.
Grävning på egen tomt
Diket som skyddsslangen ska placeras i bör vara ett spadtag
brett och ca 40 cm djupt. Det är viktigt att du gräver hela
vägen från markeringen på tomtgränsen fram till den plats
på husväggen där håltagningen för användarnoden ska
göras. Slangen kapas 50 cm ut från tomtgränsen respektive
50 cm upp på husväggen. Tejpa ändarna för att undvika att
smuts kommer in. Obs! Om du fyller igen diket innan själva
fiberdragningen är genomförd är det viktigt att du inte fyller
diket hela vägen fram utan lämnar slangens ändar synliga.
Schakt- och trencharbete
Från och med v.7 kommer vi att schakta för att kunna lägga
ner den fiberoptiska kabel som kommer att ansluta dig till
stadsnätet Fibra. Under denna period kan det förekomma
buller stök och smuts. Vi hoppas att ni har överseende med
detta. Fiberdragning och installationsarbeten kommer ske
Det är viktigt att du är klar med grävning
och att skyddsslangen är på plats,
senast 14 april 2017
löpande under v.7–26 och detta arbete görs utvändigt så du
behöver inte vara hemma.
Klart
Fibra kopplas på när alla anslutningar i ditt område är
färdigställda. Din anslutning beräknas vara installerad och
i drift 31 juli 2017. Detta meddelas per brev tillsammans
med information om de tjänster som finns via Fibra. Är du
redan nu nyfiken på vilka tjänster som du har att välja på
så hittar du dem under tjanster.fibra.se
Återställning, buller, smuts och stök
Arbetet genomförs i etapper där arbete på gatorna varvas
med installation i fastigheterna. Vi vill uppmärksamma er
på att under byggnationstiden kan buller, stök och smuts
förekomma.
Kontakta oss
Har du ytterligare frågor eller funderingar om grävning och
installation är du välkommen att kontakta oss via e-post:
[email protected] För andra frågor, t ex kring tjänster och
ekonomi, kontakta oss via e-post: [email protected] eller
Kundcenter på telefon 0771-375 375.