tidsplan

Gryta
<<Förnamn/Företagsnamn>> <<Efternamn>>
<<Postadress 1>>
<<Postadress 2>>
<<Postnr>> <<Postort>>
<<Land>>
o
arn
d
n
vä
An
d
Adresskälla:
Hurra, snart
befibrar vi
ditt hus!
ox
eb
c
i
rv
Se
40
cm
Fib
er
Område
Hej!
Tack för din beställning av Fibra. I detta brev följer information om viktiga datum och händelser gällande din
anslutning. På fibra.se/fredhem1-3 uppdaterar vi kontinuerligt informationen.
Bästa hälsningar
Fibra
2017 Tidplan
Vi kontaktar dig ang. montering användarnod,
ingrävningspunkt & slangleverans v.10-14
Fiberdragning & installation i området v.36-45
Start v.10
Klart v.38
Färdigställning
Grävning på tomt och gata
Observera att tidplanen baseras på att väderleken tillåter respektive arbetsuppgift!
Vi kontaktar dig
Vi kommer att kontakta dig under vecka 10-14 för att prata
mer om grävning och installation. Tillsammans tittar vi vart
på tomten som det är lämpligast att gräva och vart i huset
användarnoden kommer att sitta.
Grävning på tomt
Mellan vecka 15-26 så kommer vi att genomföra grävning
på din tomtmark från gatan upp till huset där vi kommer
att ta in fiberkabeln. Vi kommer att gräva ett dike som
är ungefär ett spadtag brett och ca 40cm djupt där vi
lägger ner en skyddslang (diket på tomten kan komma att
grävas med en minigrävare). Fibra kommer endast att göra
en grovåterställning av tomtmarken och det är du som
fastighetsägare som själv
utför och bekostar all finåterställning inom den egna
fastigheten.
installationsarbeten kommer ske löpande. Vi kommer att
kontakta dig för att bestämma tid för installationen av
användarnoden som sitter inne i huset.
Klart
Fibra kopplas på när alla anslutningar i ditt område är
färdigställda. Din anslutning beräknas vara installerad och
i drift vecka 38. Detta meddelas per brev tillsammans med
information om de tjänster som finns via Fibra. Är du redan
nu nyfiken på vilka tjänster som du har att välja på så hittar
du dem under tjanster.fibra.se
Återställning, buller, smuts och stök
Arbetet genomförs i etapper där arbete på gatorna varvas
med installation i fastigheterna. Vi vill uppmärksamma er
på att under byggnationstiden kan buller, stök och smuts
förekomma.
Schakt- och trencharbete
Kontakta oss
Från och med v.15 kommer vi även att schakta för att
kunna lägga ner den fiberoptiska kabel som kommer
att ansluta er till stadsnätet Fibra. Under denna period
kan det förekomma buller stök och smuts. Vi hoppas
att ni har överseende med detta. Fiberdragning och
Har du ytterligare frågor eller funderingar om grävning och
installation är du välkommen att kontakta oss via e-post:
[email protected] För andra frågor, t ex kring tjänster och
ekonomi, kontakta oss via e-post: [email protected] eller
Kundcenter på telefon 0771-375 375.