Sundbybergs station

MÄLARBANAN
Huvudsta - Duvbo
Sundbybergs station
Förslag till placering av
Sundbybergs station
Här visas ett förslag till placering av
Sundbybergs station som är under
utredning. Det finns två entréer till
stationen. En från tunneltaket och en på
bro över spåren.
Annedal
Stu
reg
a
tan
Signalfabriken
Sta
tio
n
Kommungräns
Gräns för järnvägsplan
Tunnel/yta för stadsutveckling
Markläge
Nedsänkt läge (tråg)
Solna Strand
Solna Business
Park