Information om byggskedet

MÄLARBANAN
Huvudsta - Duvbo
Byggskedet
Förberedande arbeten
Innan bygget kan börja krävs
förberedande arbeten som
t. ex. ledningsomläggningar
och byggnation av det
tillfälliga spåret. I kartan till
höger markeras de gator där
ledningsomläggningar kommer
krävas samt det tillfälliga spårets
placering.
Kommungräns
Kommungräns
Gräns för järnvägsplan
Gräns för järnvägsplan
Ledningsomläggning
Ledningsomläggning
Tillfälligt spår
Temporärt
spår
Här flyttar vi över trafik
på tillfälliga spåren
Dagens järnväg
Förberedande arbeten som t.ex. ledningsomläggningar
Den nya järnvägen är
byggd
Första tunneln är klar
När trafiken är flyttad
gräver vi upp för första
tunneln
Vi flyttar ner trafiken i den
färdiga tunneln och börjar
gräva för nästa
MÄLARBANAN
Huvudsta - Duvbo
Byggskedet
Byggande av tunnelrör/
tråg
Först byggs tunnelrör/tråg 1 medan
trafiken går på de tillfälliga spåren.
När första tunnelröret är klart flyttas
trafiken ned i tunneln medan tunnelrör/tråg 2 byggs.
Kommungräns
Kommungräns
Kommungräns
Gräns
för
järnvägsplan
Gräns
förför
järnvägsplan
Gräns
järnvägsplan
Tunnelrör
1 11
Tunnelrör
Tunnelrör/tråg
Tunnelrör
2 22
Tunnelrör
Tunnelrör/tråg
Här flyttar vi över
trafik på tillfälliga spår
Dagens järnväg
Förberedande arbeten som t.ex. ledningsomläggningar
Den nya järnvägen är
byggd
Första tunneln är klar
När trafiken är flyttad
gräver vi upp för första
tunneln
Vi flyttar ner trafiken i den
färdiga tunneln och börjar
gräva för nästa
MÄLARBANAN
Huvudsta - Duvbo
Byggskedet
När vi är klara!
Kommungräns
Gräns för järnvägsplan
Tunnel/yta för stadsutveckling
Markläge
Nedsänkt läge (tråg)
Här flyttar vi över
trafik på tillfälliga spår
Dagens järnväg
Förberedande arbeten som t.ex. ledningsomläggningar
Den nya järnvägen är
byggd
Första tunneln är klar
När trafiken är flyttad
gräver vi upp för första
tunneln
Vi flyttar ner trafiken i den
färdiga tunneln och börjar
gräva för nästa