Här hittar du bibelläsningsplanen.

BIBELLÄSNINGSPLAN FASTAN 2017
TIPS - hur få ut det mesta av bibelläsningen:
1) Papper/penna
2) Inledande bön: Herren, visa mig din väg och gör
mig villig att vandra den
3) Läs texten tre gånger
1:a gången
Lyssna efter ett ord/en fras som du fastnar för.
Den kan vara positiv eller oroande.
Skriv ner med några ord.
2:a gången
Lyssna in på vilket sätt texten berör ditt liv idag.
Skriv ner med några meningar.
3:e gången
Lyssna in om du hör någon inbjudan/uppmaning/
får någon tanke att göra något särskilt närmaste
tiden. Skriv ner det med några meningar
4) Samtal med Jesus:
Berätta vad du bär på. Ta emot Jesu kärlek.
5) Använd några minuter till att skriva ner tankar
du fått och vad i texten som berört dig.
6) Överlåtelsebön: Herre, visa mig din
väg och gör mig villig att vandra den.
Vecka 9
1/3 Askonsdagen: Bön och fasta
Ps 32:1-5, 2 Kor 7:8–13, Mark 2:18–20
2/3 Mark 1:1–13
3/3 Mark 1:14–28
4/3 Mark 1:29–39
5/3 Första Söndagen i Fastan:
Prövningens stund. Mark 1:12-13.
1 Mos 3:1-13. Heb 5:7-10. Ps 31:2-6
Bibelläsningsplanen
följer Markusevangeliet
under veckan samt
söndagens texter
på helgen.
Om du tycker det är långt
att läsa alla texterna på
söndag: Läs första texten
och följ ”TIPS hur få ut det
mesta av läsningen.”
Vecka 10
6/3 Mark 1:40–2:12
7/3 Mark 2:13–22
8/3 Mark 2:23–3:6
9/3 Mark 3:7–19
10/3 Mark 3:20–35
11/3 Mark 4:1–20
12/3 Andra Söndagen i Fastan:
Den kämpande tron. Mark 14:3-9.
Jes 61:1-3. Heb 11:23-27. Ps 130
Vecka 13
27/3 Mark 9:2–13
28/3 Mark 9:14–29
29/3 Mark 9:30–50
30/3 Mark 10:1-16
31/3 Mark 10:17-31
1/4 Mark 10:32-52
2/4 5:e söndagen i fastan
Försonaren Joh 3:11-21.
4 Mos 21:4-9. 1 Joh 1:8-2:2. Ps 103:8-14.
Vecka 11
13/3 Mark 4:21–34
14/3 Mark 4:35–5:20
15/3 Mark 5:21–43
16/3 Mark 6:1–13
17/3 Mark 6:14-29
18/3 Mark 6:30–44
19/3 Tredje söndagen i Fastan
Kampen mot ondskan Mark 9:14-32.
1Kung 18:26-29,36-39. Upp 3:14-19 Ps 25:12-22
Vecka 14 (kap 11 sparas till stilla veckan)
3/4 Mark 12:1-12
4/4 Mark 12:13-27
5/4 Mark 12:28-34
6/4 Mark 12:35-44
7/4 Mark 13:1-23
8/4 Mark 13:24-37
9/4 Palmsöndagen
Vägen till korset Mark 11:1-11.
2 Mos 13:6-10. Heb 2:14-18.Ps 118:19-29.
Vecka 15
Stilla veckan
10/4 Mark 11:12-19
11/4 Mark 11:20-33
12/4 Mark 14:1-11
13/4 Skärtorsdagen: Det nya förbundet.
Mark 14:12-72
14/4 Långfredagen: Korset
Mark 15:1-41
15/4 Påsknatten: Genom död till liv
Mark 15:42-47
16/4 Påskdagen: Kristus är uppstånden
Mark 16:1-20
Vecka 12
20/3 Mark 6:45–56
21/3 Mark 7:1–23
22/3 Mark 7:24–37
23/3 Mark 8:1–10
24/3 Mark 8:11–21
25/3 Mark 8:22–9:1
26/3 Jungfru Marie Bebådelse
Guds mäktiga verk. Luk 1:46-55. (Luk 1:26-38)
1 Sam 2:1-10. Kol 1:15-20. Ps 147:7-15.