Marknadsmeddelande nr 212/10

Marknadsmeddelande 51/17
51/17 Namnändring av Cefour Wine & Beverage Partihandel
(CEFO B) till Umida Group AB
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB byter namn till Umida Group AB (publ),
namnändringen har registrerats av Bolagsverket. Bolagets aktie kommer att handlas på
AktieTorget under namnet Umida och ha kortnamnet UMIDA B från och med den 17 mars
2017.
Information om aktien:
Gammalt kortnamn:
CEFO B
Nytt kortnamn:
UMIDA B
ISIN-kod:
SE0009190788
Orderboks-ID:
80008
Organisations nr:
556740-5070
Datum för namnbyte i
handelssystemet
Mars 17, 2017
Stockholm den 10 mars 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]