Cefour: Byter namn till Umida Group AB (publ) (UMIDA)

Pressmeddelande
Åhus 2017-03-10
Cefour: Byter namn till Umida Group AB (publ) (UMIDA)
från 17 mars
Bolagsverket har nu godkänt och registrerat den ändring av bolagets firma till Umida
Group AB (publ) samt styrelsens säte till Stockholms kommun som beslutades vid den
extra bolagsstämman 23 februari. Bolaget kommer från den 17 mars att handlas under
kortnamnet UMIDA på Aktietorget.
För ytterligare information, kontakta:
Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) under namnändring till
Umida Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)70-759 08 90