MANUALHämta installationstips

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VIKTIGT!
LÄS INNAN
INSTALLATION
VID INSTALLATION AV
PITBULL ALARM
KORREKT
Signal
Signal
>30%
>30%
EWP2
BÄSTA PLACERING:
centralt placerad
Signal
>30%
rätt riktad
EWD2
alla sensorer har
signal >30%
Nearest
and front
Front riktad
facing
to Pitbull.
mot Pitbull
EKB3W
Signal
Signal
>30%
>30%
EWD2
• Starkaste trådlösa
signal sänds framåt
och bakåt
EWD2
PITBULL
PITBULL
• Svagaste trådlösa
signal är från
enhetens sidor
>0,2 m
Signal
Signal
>30%
>30%
Metal
METALL
EWP2
Version 01
BÄSTA RÄCKVIDD,
TRÅDLÖS SIGNAL
>30%
SVAGARE RÄCKVIDD,
TRÅDLÖS SIGNAL
<30%
VANLIGASTE MISSTAGEN
VIKTIGT!
LÄS INNAN
INSTALLATION
VID INSTALLATION AV
PITBULL ALARM
3
Signal
Signal
<30%
<30%
EJ KORREKT
1
EWP2
4
FEL PLACERING:
Signal
Signal
<40%
<40%
EWR2
inte i mitten
nära metall (<0,2m)
3
Signal
Signal
2
<30%
<30%
TRÅDLÖS ENHET FÖR
NÄRA:
EWD2
<0,5m från Pitbull
3
SVAG SIGNAL:
signal <30%
batteri förbrukas
snabbare
4
FEL PLACERING EWR2:
signal <40%
REKOMMENDATION:
PITBULL
PITBULL
• Om trådlösa enheters
signal till Pitbull
är <30% använd
repeatern EWR2
Metal
METALL
• Om yttre EWR2
antenn används,
placera den på
metallunderlag
vertikalt
1
2
EWS2
<0,5
Min
0,5mm
from
från Pitbull
PITBULL
Version 01
BÄSTA RÄCKVIDD,
TRÅDLÖS SIGNAL
>30%
Min 0,2 m
SVAGARE RÄCKVIDD,
TRÅDLÖS SIGNAL
<30%