Akutvård i Stockholms län från 2018 10 nya närakuter

Akutvård i Stockholms län från 2018
Fem vårdnivåer:
206
1177 Vårdguiden
Husläkarmottagningar/
Husläkarjourer/Jourläkarbil
/BUMM
HUSLÄKARMOTTAGNINGAR
SOMMAR
VINTER
2018
2018
Närakuten vid Karolinska
Universitetssjukhuset
Solna öppnar.
Närakuterna vid Karolinska Universitets­
sjukhuset Huddinge och sjukhusen
Danderyd, Södertälje, Järva, Nacka, Handen
och Löwenströmska/Sollentuna öppnar.
Närakuterna vid Södersjukhuset och i
närheten av S:t Görans sjukhus öppnar.
Husläkarmottagningarna fortsätter vara det mest
närliggande och naturliga valet för vårdsökande
med akuta sjukdomstillstånd. Andra vårdgivare får
möjlighet att boka akuta tider på mottagningarna.
2017
Öppet vardagar dagtid
Närakuter
Akutmottagningar
HUSLÄKARJOURER
Intensivakut
Rätt vård på rätt nivå – Framtidens hälso- och sjukvård innebär tydliga nivåer
för akutvården. Målet är att patienten får ett akut omhändertagande med rätt
kompetens på rätt plats och vid rätt tid anpassat till de behov som patienten har.
Öppet 17–22 och helger 8–22
VÅR
Under 2018 öppnar intensivakuten vid
Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
11
i Stockholms län
5
HUSLÄKARMOTTAGNINGAR
4
2
NÄRAKUTER
NORRTÄLJE
SJUKHUS
AKUTMOTTAGNINGAR
1177 VÅRDGUIDEN
• Utvecklat regelverk
kring vägledning
• Tillförlitlig vårdutbuds­
information
• Ökad möjlighet att
direktboka tider hos
vårdgivare
JOURLÄKARBIL
• Bedömning i hemmet
kvällar, nätter och
helger
• Bokas av 1177
Vårdguiden
3
BARN- OCH
UNGDOMS­MEDICINSK
MOTTAGNING (BUMM)
• Öppet vardagar
• Akuta tider för barn
0–1 år kan bokas
INTENSIVAKUT
2
SOLLENTUNA SJUKHUS FRÅN 2019
2018–2019 VID LÖWENSTRÖMSKA SJUKHUSET
35
i Stockholms län
1
12
• Öppet 8 –22 alla dagar
• Tillgång till röntgen under öppettiden
• Anknytning till akutsjukhus och geriatrisk klinik
• Hög kompetens särskilt för barn och äldre och
2
12
av övervakning
• Ambulansintag
• Utredning och behandling av till exempel misstänka
frakturer, hjärnskakning, större sår­skador, misstänkt
lunginflammation, misstänkt propp i ben och akuta
allergiska problem
44
10
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET HUDDINGE
1
4
12
SÖDERTÄLJE
SJUKHUS
INTENSIVAKUT
För barn och vuxna.
Ska kunna remittera och väg­
leda patienter som kan få vård
på annan vårdnivå.
NACKA
SJUKHUS
SÖDERSJUKHUSET
möjlighet till konsultation från andra specialister
AKUTMOTTAGNINGAR
VID AKUTSJUKHUS
38
S:T GÖRANS
SJUKHUS
21
• Observationsplatser för patienter i behov
Karolinska Universitetssjukhuset Solna får en så kallad intensivakut,
kopplad till sjukhusets hög­­specialiserade uppdrag. Hit kan patienter komma
i helikopter, ambulans eller via remiss.
• Prehospital bedömning som traumafall, strokesymptom för eventuell
trombektomi, stora brännskador, tryckfallssjuka, kolmonoxidförgiftning,
behov av hjärt-lungmaskin och ECMO
• Patient som är under pågående behandling på Karolinska Universitets­
sjukhuset Solna
• Akuta remisspatienter från annan vårdaktör efter ­kontakt med Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
2
DANDERYDS
SJUKHUS
JÄRVA
SJUKHUS
KAROLINSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET SOLNA
10 nya närakuter
Alla närakuter ska ha enhetligt uppdrag med samma
öppettider, verksamhetsinnehåll och resurser att om­
händerta patienter med akuta sjukdomstillstånd.
28
HANDENS
SJUKHUS
8
1
PREHOSPITAL STYRNING
Andelen sekundärtransporter kan komma
att öka och direktintagen till geriatrik­
mottagningar ska utvecklas.
AKUTBESÖK I DEN ÖPPNA
­SPECIALISTVÅRDEN
Framöver kommer fler vårdområden än
gynekologi bli aktuella för bokningsbara
akuttider via 1177 Vårdguiden och andra
vårdgivare.