IL1104 Idéhistorisk fortsättningskurs 2: Teori, tradition och

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION
LITTERATURLISTA
gäller från och med VT 2017
IL1104 Idéhistorisk fortsättningskurs 2:
Teori, tradition och praktik
15 högskolepoäng

Giorgio Agamben, Vad är ett dispositiv? (Malmö: Eskaton, 2014)

Anna Götlind och Magnus Linnarsson, Konsten att skriva en fotnot: Vetenskaplig
formalia för humanister (Studentlitteratur, Lund, 2015)

David West, Continental philosophy: An introduction (Polity Press, 2011) ISBN10:
0745645828, ISBN13: 9780745645827
Ytterligare litteratur kan tillkomma i form av kompendier.