Stallövervakning

Stallövervakning
Beskrivning
Kameraövervakning på distans för övervakning av stall, ladugård eller annan byggnad på ett avstånd
upp till 3-5 km har aldrig varit enklare än nu.
Med våra IP-kameror håller du koll på kalvboxen, automatiska utfodringen, eller diseltanken. Bilderna
ser du i din i din telefon eller på din PC/Telefon/Surfplatta. Våra övervakningskameror levererar bilder
med hög kvalitet och tål miljön i stallar och utomhusmontage.
Grundsystemet består av en trådlösa WiFi kameror och två radiolänkterminaler för överföring av bildsignalen till bostaden och ut på Internet via ditt ADSL-modem eller fiberterminal (motsv). Radiolänkterminalerna fungerar som en nätverkskabel mellan platsen för kamerorna och övervakningsplatsen.
Kamerasystemet blir också tillgängligt över Internet utan kostnad via kameraleverantörens molnserver
(Cloud Server). Du använder fabrikantens kostnadsfria app för att se upp till nio bilder.
Med vårt koncept för trådlös överföring av bild med radiolänk får du ett brus- och flimmerfritt system
för fjärrövervakning.
Systemet levereras programmera och färdigt för installation. Länkarna är enkla att installera och riktas
in med hjälp av en termometerskala på baksidan som visar signalstyrkan.
Kameran är mörkerseende med integrerad IR-belysning som automatiskt växlar mellan detaljerade
färgbilder dagtid och svart/vit IR-ljuskänslig bild i mörker utan krav på ytterligare belysning.
OPIZ International Security EF
Slåttervägen 113
SE-352 53 Växjö
Sweden
Cell: 0734-368597
Mail: [email protected]
Site: www.op-iz-se
2017-03-06
Sida 2
.
Bilden visar hur en kamera ansluts till routern eller ADSL-modem via radiolänkterminalerna.
Radiolänkterminalerna strömförsörjs via LAN-kabeln från s k POE (Power Over Ethernet) enheter.