Svensk industris väg till global klimatnytta

Svensk industris väg till global klimatnytta
- ligger den klimatneutrala industrins framtid i Sverige?
Torsdag den 16 mars 2017
För industrin kräver klimatfrågans lösning innovationer och investeringar. Om den resan
ska göras i Sverige måste svenska verksamheter vara långsiktigt konkurrenskraftiga.
Utmaningarna är många men det finns också möjligheter. Tillgången och kostnaden för
energi är en viktig faktor för att klara den globala konkurrensen, men också hur samverkan
kring forskning och innovation kan ske.
– Vilka är förutsättningarna för att nödvändiga innovationer och investeringar mot en
klimatneutral industri ska ske i Sverige?
– Vad arbetat industrin med redan idag för att kunna vara en del i en klimatneutral framtid?
Välkommen till en heldag om industrins behov av olika energikällor, om den internationella konkurrensen, spännande framtidslösningar med minskad klimatpåverkan från industrin
och energigasernas roll!
Program 16 mars 2017
09.00 Registrering och fika
Moderator: Pernilla Ström, Ity AB
09.30 Industrins utmaningar
Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet
Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv
Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö
Svenskt Näringsliv
10.40 Industrins utmaningar – hur kommer vi vidare
Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig Miljö- och Energidepartementet
Bo Erik Pers, vd Jernkontoret
Magnus Huss, vvd IKEM
Cecilia Hedqvist, ordförande Energigas Sverige
Kommentarer från politiker:
Richard Nordin, riksdagsledamot Centerpartiet
Emilia Töyrä, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Lars Hjälmered, riksdagsledamot Moderaterna, tillfrågad
12.00 Lunch
13.00 Energigasernas roll inom industrin – vad händer på gasmarknaden?
Vad händer på gasområdet, globalt och i Sverige?
Elin Akinci, marknadsanalytiker Energimyndigheten
Ellenor Grundfelt, chef Analys och marknad Energigas Sverige
Spännande gasprojekt inom industrin
Magnus Pettersson, energisamordnare Höganäs AB
Mikael Nordlander, head of R&D Portfolio Vattenfall
Representant från Perstorp, tillfrågad
Lars Lundahl, miljöchef Orkla Foods
Kommentarer från politiker:
Sofia Fölster, riksdagsledamot Moderaterna
Johan Büser, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Birger Lahti, riksdagsledamot Vänsterpartiet
15.00Avslutningsfika
Anmälan och information
Arrangörer
Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret.
Plats
Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan
Anmälan görs till [email protected] Deltagandet är
kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är den 6 mars.
Ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kr.
Vid frågor, kontakta Erik Gutierrez Aranda, Energigas Sverige,
[email protected] eller 072-201 17 97.