Cv Per Bolund (pdf 120 kB)

SVERIGES REGERING
Sedan regeringsskiftet 2014 styrs Sverige av en regering bestående av
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).
CURRICULUM VITAE
Finansmarknads och konsumentminster, biträdande finansminister
Per Bolund
FINANSDEPARTEMENTET
Partitillhörighet
Miljöpartiet
Ansvarsområden
• Finansmarknad
• Konsumentfrågor
Personligt
Född år 1971. Bor i Stockholm. Sammanboende. Tre barn.
Utbildning
2000-2002
Stockholms Universitet, oavslutad doktorandutbildning, Institutionen för systemekologi.
1992-1996
Stockholms Universitet och Stirling University (Skottland),
Fil mag biologi 160 poäng.
1986-1989
Naturvetenskaplig linje, Södra latins gymnasium
Befattningar och uppdrag
2014- Finansmarknads- konsumentminister, biträdande
finansminister.
2011-2014
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson. Ledamot av finansutskottet.
2010-2011
Oppositionsborgarråd för Miljöpartiet i Stockholms stad.
Ledamot av Stockholms kommunstyrelse.
2006-2010
Riksdagsledamot. Närings- och energipolitisk talesperson. Ledamot av näringsutskottet.
2002-2006
Politiskt sakkunnig med ansvar för infrastruktur,
trafikpolitik, IT-frågor och trängselskatt i Stockholm, Näringsdepartementet
1997-1999
Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier,
Forskningsassistent i forskningsprojekt kring framtidsbilder av hållbara transporter och hållbar stadsutveckling
Var god vänd
KONTAKT
Finansdepartementet
Besöksadress: Jakobsgatan 24, Stockholm
Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
e-post: [email protected]
Telefon, växel: 08-405 10 00
INFORMATION
Mer information om regeringen och Regeringskansliets arbete
se www.regeringen.se
Produktion: Finansdepartementet
Foto: Martina Huber, Regeringskansliet