Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till GF Idrott Årsmöte 2017
Datum : 22 mars 2017
Tid : kl 18:00
Plats : Lejonets klubbrum andra våningen i ishallen.
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
föreningen och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
På årsmötet kommer Ingela Ekman från Skåneidrotten att inleda årsmötet med en
inspirationsföreläsning. Ingela kommer att prata om medlemmars rättigheter och
skyldigheter och om strukturen och beslutgångarna i en förening. Vidare kommer vi prata om
årsmötet, varför föreningar har årsmöte och hur ett årsmöte går till med mera.
Föreläsningen är ca 45 minuter lång och därefter har vi en bensträckare på 15 min innan vi
kör på med årsmötet som börjar ca 19:00.
Vi serverar kaffe och kaka
Med vänliga hälsningar Styrelsen