Kallelse

Information avseende Äspingebygdens Byaförenings årsmöte den 2 april 2017.
Årsmötet skall välja två (2) nya styrelseledamöter på två (2) år.
Avgående ledamöter är: Margot Hägg och Maria Brolin, båda har avsagt sig omval.
Kvarstående ledamöter på ett (1) år är: Hans Björkqvist, Inga Brolin och Thomas Hägg.
Årsmötet skall även välja nya ledamöter till:
Revisor på två (2) år
Marie Hägg avgår
Styrelsesuppl. på ett (1) år
Per Persson o Rikard Hansson avgår
Revisorsuppl. På ett (1) år
Holger Hansson avgår
I och med att föreningen inte har någon valberedning vill styrelsen gärna veta om någon av
våra trogna medlemmar kan tänka sig att ställa upp som styrelseledamot. Det är en
förutsättning för föreningens fortlevnad att styrelsen är fulltalig.
Välkommen med förslag till Thomas Hägg.
I övrigt kommer sedvanliga årsmötesärenden att avhandlas.
2017 års program presenteras på årsmötet och styrelsen är tacksamma för förslag på
aktiviteter, som kan meddelas till Margot Hägg, tel. 0415-94061 eller
[email protected] före styrelsemötet den 23 mars 2017.
Vänligen
Äspingebygdens Byaförening
Styrelsen
Äspingebygdens Byaförenings
Årsmöte
är söndagen den 2 april 2017 kl. 14.00
på Västervångbanans crosscafé.
Sedvanliga årsmötesärenden kommer att avhandlas.
Anmälan senast 20 mars
till
Thomas Hägg tel. 0702-66 55 95 mail [email protected] eller
Hans Björkqvist tel. 0702-376359 mail [email protected]
2017 års program skickas efter årsmötet
Förtäring serveras efter mötet.
Välkommen
Styrelsen
www.aspinge.se
vänd